Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana
      Roweckiego "Grota" w Opolu

Matura 2015

Matura 2015
Kalendarium roku 2015
Najważniejsze rocznice

Styczeń:
- 19 stycznia 1945 mija 70 rocznica rozwiązania Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego.
- 27 stycznia 1945 - wyzwolenie KL Auschwitz.

Luty:

- 4 - 11 lutego 1945 odbyła się konferencja jałtańska, która ustaliła podział Europy po zakończeniu II wojny światowej.
- 10 lutego mija 75 lat od pierwszej masowej deportacji 140 tys. Polaków w głąb Związku Sowieckiego, przeprowadzonej przez NKWD.

Marzec:
- 27 - 28 marca 1945 przypada 70. rocznica podstępnego aresztowania przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których wywieziono do moskiewskiego więzienia na Łubiance. Oskarżono ich o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. W czerwcu 1945 roku Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS w Moskwie ogłosiło wyrok w ich sprawie. Trzech spośród skazanych w procesie zmarło w sowieckich więzieniach: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek", wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj ze Stronnictwa Narodowego.

Kwiecień:
- 2 kwietnia mija 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, który uchwałą Sejmu RP został patronem roku 2015. Posłowie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.

Maj:
- 12 maja 1935 w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski.

Czerwiec:
- 1 czerwca 1915 obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego. Ks. Twardowski jest przedstawicielem współczesnej liryki religijnej, autorem ponad 50 książek - przede wszystkim poezji religijnej, w tym znanego wiersza z wersem "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".

Lipiec:
- 5 lipca mija 70 lat od wycofania przez USA i Wielką Brytanię uznania dla rządu RP na uchodźstwie i usankcjonowania działalności Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Sierpień:
- 31 sierpnia 1980 podpisanie porozumienia w Gdańsku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

Wrzesień:
- 2 września 1945 przypada 70. rocznica powstania konspiracyjnego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, które w swym szczytowym okresie działania (lata 1945 - 1946) skupiało od 20 do 25 tys. członków. Swe cele formułowało w dokumencie "O wolność obywatela i niezawisłość państwa". Mówił on m.in. o konieczności zagwarantowania w Polsce wolności słowa, przekonań politycznych i zrzeszania się. Domagał się zaprzestania represji wobec opozycji oraz żołnierzy podziemia.

Październik:
- 9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej, która została następnie przyłączona do Polski.  Akcja wojskowa sprzed 95 lat została przeprowadzona na polecenie Józefa Piłsudskiego.

Listopad:
- 18 listopada 1965 do wzajemnego przebaczenia win i dialogu wzywał list biskupów polskich do niemieckich wysłany z Rzymu. List do Episkopatu Niemiec był jednym z pism wysłanych do 56 krajów z zaproszeniem do uczestnictwa w obchodach 1000-lecia chrztu Polski. Jego ideą było przekazanie informacji o rocznicy początków chrześcijaństwa na polskich terenach oraz związanym z nim millenium państwa i narodu. Pismo zostało wystosowane przez biorących udział w obradach II Soboru Watykańskiego w Rzymie polskich biskupów m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę. Jego pomysłodawcą był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.

Grudzień:
- 22 grudnia 1990 r. Lech Wałęsa złożył na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego przysięgę prezydencką. Tego samego dnia na Zamku Królewskim odebrał z rąk ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygnia władzy prezydenckiej II RP.
- W grudniu przypada również 600 rocznica urodzin Jana Długosza, autora "Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego", a także wybitnego polskiego dyplomaty i duchownego; wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka.
Awans zawodowy nauczycieli już na nowych zasadach.

MEN wydał przepisy określające procedurę awansu zawodowego nauczycieli. Dostosowane zostały do nowych regulacji dotyczących funkcjonowania systemu pieczy zastępczej. Więcej na stronie Biblekonomik...


Setna rocznica wybuchu

I wojny światowej

Claude Choules

Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!

Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów
 I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!

 

Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!

Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!
Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!
Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!
Claude Choules - jeden z ostatnich żyjących weteranów I i II Wojny Światowej przeżył 110 lat, a pod koniec życia wydał swoją biografię. "Ostatni z ostatnich" jak zatytułował swoją książkę Choules, opowiada niesamowitą historię człowieka, który wraz z innymi żołnierzami widział na własne oczy jak zmieniała się historia świata!

Patroni roku 2014

Rok 2014 został ogłoszony w Polsce Rokiem Jana Karskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego – dwóch emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego z czasu II wojny światowej, a także etnografa Oskara Kolberga oraz św. Jana z Dukli.

Jan Karski

Jan Karski

Grudniowe rocznice.

Miesiąc grudzień zazwyczaj kojarzony z zapachem wigilijnego drzewka, pierników, opłatkiem na stole,  kolędami. W niektórych domach dzień ten ciągle jeszcze może przynosić zupełnie inne wspomnienia. Wspomnienia dramatyczne, tragiczne, ale na pewno niechciane. Są rodziny w naszym kraju dla których puste miejsce przy stole ma wymiar bardzo rzeczywisty i o wydarzeniach będących źródłem tych doświadczeń można przeczytać na portalach Instytutu  Pamięci Narodowej. Odnośniki znajdziesz na stronie: BiblEkonomik.
Patroni roku 2013

Zgodnie z Regulaminem Sejmu Komisja Kultury i Środków Przekazu może wnioskować o przyjęcie projektów uchwał (najwyżej trzech) w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Spośród jedenastu propozycji Komisja wybrała trzy i na patronów roku 2013 zarekomendowała: Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima, Witolda Lutosławskiego.
Więcej można przeczytać na stronie BiblEkonomik.

Wrześniowe daty

Minął wrzesień, który jest czasem ważnych wydarzeń – ważnych dat: 1, 3, 9, 17, 28. Każda z nich wdrukowywała się mocno w losy Polaków jako narodu, ale jeszcze mocniej w losy poszczególnych osób. Wdrukowywała się ceną życia w pamięć.

Tym razem pierwszy września będzie dotykał miasta Wielunia – pierwszego miejsca, które ucierpiało w tej wojnie. Więcej szczegółów w zakładce – Historia.Polski czerwiec...

1 czerwca


Każdego roku, kiedy zbliża się początek czerwca, dzieci w Polsce stają się bardzo podekscytowane. W końcu 1 czerwca ma wypaść ich święto, dzięki czemu mają szansę spędzić trochę czasu z zapracowanymi zazwyczaj rodzicami, a dodatkowo trochę odpocząć od szkoły i pobawić się z przyjaciółmi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Dzień Dziecka na świecie obchodzony jest w różnych terminach, np. Japończycy świętują 5 maja, Amerykanie 20 listopada, natomiast Włosi 6 stycznia. Skąd taka rozbieżność? Otóż wszystko jest zależne od historii. Dzień Dziecka został oficjalnie ustanowiony w roku 1924 na mocy tzw. ustawy genewskiej, była to pierwsza Deklaracja Praw Dziecka, którą zatwierdziła Liga Narodów...


4 czerwca

Polski Czerwiec ’89 – początkiem przemian Europy

Rafał Dutkiewicz

Wielkimi krokami zbliża się 4 czerwca – rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Polski. Wprawdzie wybory 1989 r. nie były w pełni wolne, ale z całą pewnością uchyliły nam drzwi do niepodległości, były „zaproszeniem” do wspólnoty wolnych krajów Europy...


28 czerwca

Historyczny czerwiec 56′

Poznański czerwiec 1956. To zwyczajowe określenie pierwszego w PRL-u strajku generalnego niezaprzeczalnie przeszło do historii polski jako bunt przeciwko narzuconemu systemowi.

Demonstracje i zamieszki rozpoczęły się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku, pacyfikacja uczestników przeciągnęła się do następnego dnia. W efekcie tychże wydarzeń zginęło około 70 osób, wielu zostało rannych, około 700 demonstrantów aresztowano. Nie ulega jednak wątpliwości, że wydarzenia, które wstrząsnęły wtedy miastem, przyczyniły się do rozbudzenia w społeczeństwie uczuć patriotycznych i rzec by można, niepodległościowych...


Majowe rocznice

Najważniejszym świętem majowym jest uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Polskieradio.pl poświęciło temu tematowi cykl audycji emitowanych w zeszłym roku w związku z 200 rocznicą śmierci Hugona Kołłątaja - jednego z kreatorów ówczesnej rzeczywistości i współautora Konstytucji.

Poniżej zostały umieszczone krótkie wstępy do poszczególnych artykułów i odsyłacze do portalu, gdzie można przeczytać je w całości:

Konstytucja 3 maja - dzieło oświeconych monarchistów.


Konstytucja 3 maja - dzieło oświeconych
          monarchistów

- Monarchizm zaproponowany w Konstytucji 3 maja miał wzmocnić polskie państwo. Reakcja Berlina i Petersburga przeciwko Konstytucji świadczą o tym, że nasze ówczesne przekonania były słuszne - mówiła historyk, prof. Zofia Zielińska.

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada "liberum veto".


200. rocznica śmierci Hugo Kołłątaja

Duchowny i uczony, uczestnik prac Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Hugo Kołłątaj zmarł 28 lutego 1812 roku w Warszawie.

Hugo Kołłątaj herbu Kotwica urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Dederkałach Wielkich na Wołyniu w rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkół w Pińczowie, później studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył tytuł doktora filozofii. Następnie kształcił się w Wiedniu i w Rzymie, gdzie doktoryzował się z prawa i teologii, a także przyjął święcenia kapłańskie. Wróciwszy do kraju w 1774 roku objął kanonię krakowską, pełnił również posługę kapłańską w parafiach w Pińczowie i Krzyżanowicach Dolnych. W okresie reform, które próbował wprowadzić Stanisław August Poniatowski, Kołłątaj był aktywnym członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Komisji Edukacji Narodowej (KEN), w ramach której był autorem koncepcji rozbudowy szkół na terenie kraju.
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Jak ocenić Powstanie Styczniowe? Jak przebiegało? Kto w nim uczestniczył? Czy było potrzebne? – wiele pytań, z którymi próbują się zmierzyć kolejne pokolenia Polaków, prezentowane na łamach mediów i w literaturze.

Artur Grottger, "Bitwa " w cyklu
          "Polonia"

Artur Grottger, “Bitwa ” w cyklu “Polonia”

Na portalu: pinakoteka.zascianek.pl można znaleźć bogatą galerię twórczości między innymi Artura Grottgera związanego tematycznie z Powstaniem Styczniowym.

Marzec '68


Kalendarium


1967

5 VI - rozpoczyna się wojna sześciodniowa, w której Izrael pokonał państwa arabskie

12 VI - zgodnie z zaleceniami ZSRS, PRL zrywa stosunki dyplomatyczne z Izraelem

19 VI - przemówienie Władysława Gomułki na VI Kongresie Związków Zawodowych; przywódca PZPR określa polskich Żydów mianem „V kolumny”; w kolejnych miesiącach rozpoczyna się antysemicka czystka, która obejmuje początkowo wojsko, aparat bezpieczeństwa i partię

25 XI - na scenie Teatru Narodowego premiera „Dziadów” A. Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, przygotowana dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji październikowej

8, 14 XII - ze względu na chorobę Gustawa Holoubka odwołano dwa kolejne spektakle, nasilają się pogłoski o niechęci władz do inscenizacji ze względu na jej rzekomy antyradziecki wydźwięk

Więcej na stronie portalu:
marzec1968.pl
Książki w bibliotece:

Wielka Historia Polski T.5

Opisana historia wydarzeń marcowych
na stronach 593 - 605.

Przeczytane:


Charaktery.eu

Charaktery.eu

2012Wyrzutki

Nowości biblioteczneIrena Sendlerowa

Cykl artykułów

Superpolki2013
Rok
Żołnierzy
Wyklętych


Żołnierze wyklęci.

Żołnierze Wyklęci Biogramy
Śp. mjr Krzysztof Werner
Śp. mjr Krzysztof Werner

Opis

Godziny otwarcia:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 16:00

8:00 - 16:30

8:00 - 16:00

8:00 - 16:30

8:00 - 16:00Opis

Znalezione w sieci:


Matura 2015
Matura 2015

Marzec'68
Portal poświęcony
wydarzeniom
Marca 1968 w Polsce

Józef Piłsudski
Portal poświęcony
Postaci
Józefa Piłsudskiego

Kresy 24
Kresy24
Portal
Archiwum Kresowe

Stanisława Karlika

Polskie Państwo Podziemne
Portal
Prezydent.pl

Polskie Państwo Podziemne - Gazeta.plPortal
GazetaEdukacja.pl

Fundacja PPPPortal
Fundacja
Polskiego
Państwa Podziemnego


Projekt graficzny: Grzegorz Walasik