Szczęśliwy numerek:  
previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja 2020/2021

W dniach 13 do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020)

Oryginały dokumentów oraz orzeczenia lekarskie można złożyć w sali nr 2 (parter) 13, 14 i 17 sierpnia w godzinach 8.00 - 16.00, a 18 sierpnia w godzinach 8.00 - 15.00.

W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się z naszym doradcą zawodowym - Panią Jolantą Włoch - od poniedziałku do piątku tel. +48 601 866 370. Możecie zadawać pytania również drogą mailową: jola.wloch@wp.pl lub przez sekretariat szkoły szkola@ekonomik.opole.pl.

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

rank2020.jpg

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aktualności

Kierunki kształcenia

Sport szkolny

Muzyka w Ekonomiku

Dzisiaj 16 | Wczoraj 1141 | Tydzień 1778 | Miesiąc 3021 | Ogólnie 421790

©2020 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
facebook_page_plugin