Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
20
Jutro: 
16

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Konkursowi patronują Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs odbędzie się 15 marca.

Konkurs  jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach. Uczniowie naszej szkoły mogą startować w kategorii JUNIOR (I klasa) oraz w kategorii STUDENT (klasy II-IV).

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Test zawiera 30 zadań zamkniętych z 4 odpowiedziami, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. Zadania są o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje
w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 75 minut.

Przykładowe zadania można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.kangur-mat.pl/testy_konkursowe.php

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.
Koszt konkursu wynosi 9 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do piątku (2 lutego) do Pana Janusza Nowaka – nauczyciela matematyki (szkolnego koordynatora konkursu) i wniesienie opłaty. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Dzisiaj 16 | Wczoraj 207 | Tydzień 413 | Miesiąc 5055 | Ogólnie 371019

©2020 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu