Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
22
Jutro: 
28
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Najwyższe wyróżnienie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała uczennica klasy 4A w zawodzie Fototechnik - Maja Kostrzewa.  Wyróżnienie zostało przyznane utalentowanej i zdolnej uczennicy, która zdobyła najwyższą średnią ocen w szkole. Dodatkowo, Maja bardzo angażuje się w pomoc wolontariacką, promocję szkoły i jest wytrwałą sportsmenką.

Wielkie gratulacje! 🐯

Zgodnie z art. 90h ust. 2 ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

- otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
- wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dzisiaj 53 | Wczoraj 762 | Tydzień 816 | Miesiąc 10808 | Ogólnie 210871

©2019 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu