Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
12
Jutro: 
25

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Najwyższe wyróżnienie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała uczennica klasy 4A w zawodzie Fototechnik - Maja Kostrzewa.  Wyróżnienie zostało przyznane utalentowanej i zdolnej uczennicy, która zdobyła najwyższą średnią ocen w szkole. Dodatkowo, Maja bardzo angażuje się w pomoc wolontariacką, promocję szkoły i jest wytrwałą sportsmenką.

Wielkie gratulacje! ?

Zgodnie z art. 90h ust. 2 ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:

- otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
- wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dzisiaj 528 | Wczoraj 648 | Tydzień 2532 | Miesiąc 8728 | Ogólnie 374692

©2020 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu