Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
0
Poniedzialek: 
32

GRYWALIZACJA W EDUKACJI

O tym, w jakiś osób GRYWALIZACJA wpływa na procesy myślowe i jak można wykorzystać technikę gamifikacji w nowoczesnej szkole referowały Magdalena Szewczyk i Agata Krasek z klasy 4E. Dziewczyny wystąpiły na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - "Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku" na Politechnice Opolskiej. Krótkie przemówienie podczas konferencji miała także pani dyrektor Ewa Nowak-Kübler

Opiekunem merytorycznym prelegentek był pan Piotr Wójcik.  Konferencja odbyła się Politechnice Opolskiej pod honorowym patronatem wicewojewody opolskiej mgr Violetty Porowskiej, prorektora PO prof. dr hab. Krzysztofa Malika, dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. inż. Janusza Wielkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety, dyr. Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacyjnego w Opolu mgr Lesława Tomczyka oraz dyr. Biblioteki Głównej PO mgr Anny Jańdziak. Audycja Radio Opole: http://radio.opole.pl/125,3928,loza-radiowa-na-konferencji-naukowej-pt-spolecze

Dzisiaj 166 | Wczoraj 141 | Tydzień 1042 | Miesiąc 2062 | Ogólnie 473408

©2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
facebook_page_plugin