Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Informacja przekazana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 423). Na mocy tego przepisu kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona dnia 13 marca 2020 r.

Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Miasta Opola osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 25 marca do 24 kwietnia 2020 r.

 

Dzisiaj 104 | Wczoraj 298 | Tydzień 1098 | Miesiąc 1098 | Ogólnie 487061

©2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu