Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
23
Jutro: 
32

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu od 1 września 2020 r. w sytuacji trwającej pandemii Covid-19

Szanowni  Rodzice, Pracownicy Szkoły,

Drodzy Uczniowie,

Cieszymy się, mogąc podjąć pracę z młodzieżą naszej szkoły i mamy nadzieję, że przy wspólnym zaangażowaniu proces edukacji będzie przebiegał pomyślnie.

W warunkach trwania zagrożenia epidemicznego Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu stosuje się do wytycznych MEN www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-działania-men-w-organizacji-roku-szkolego-20202021-w-warunkach-epidemii . Zgodnie z wytycznymi MEN rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w naszej szkole nauczanie w trybie tradycyjnym (stacjonarnym), przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Jednak w przypadku wystąpienia w szkole zagrożenia epidemicznego lub zaistnienia jednej z opisanych poniżej okoliczności, po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły częściowo lub w całości zawiesi stacjonarną pracę szkoły i wprowadzi wariant nauczania hybrydowego (mieszanego) lub wyłącznie zdalnego.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice będą każdorazowo informowani o nowych przepisach i procedurach  za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony www.

Rodzice są zobowiązani do 3 września br. zaktualizować swoje dane kontaktowe (telefony, adresy elektroniczne), proszę także bezzwłocznie informować o każdej zmianie wychowawcę klasy, a także regularnie odczytywać wiadomości przekazywane przez e-dziennik.

Na terenie szkoły w częściach wspólnych obowiązuje prawidłowe noszenie maseczek/ przyłbic.

Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi procedurami (załącznik nr1).

Pamiętajmy, że podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę Wszystkim bezpiecznego roku szkolnego 2020/2021

Z poważaniem Dyrektor szkoły

 

Dzisiaj 273 | Wczoraj 303 | Tydzień 911 | Miesiąc 4972 | Ogólnie 499773

©2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
facebook_page_plugin