Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
27
Jutro: 
13
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Projekt pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1. Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu. Działania projektu spowodują zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy i zawodami deficytowymi w regionie. Celem projektu będzie również doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych.

W ramach projektu uczniowie opolskich szkół wezmą udział w stażach zawodowych i praktykach zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców. Dodatkowo uczniowie zarówno liceów, jak i szkół zawodowych wezmą udział w kursach zawodowych i targach branżowych. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostaną utworzone/doposażone 7 pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych, które będą korespondować z prowadzonym przez szkoły kształceniem w zawodach:  technik ochrony środowiska (z elementami edukacji pożarniczej), technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik teleinformatyk, zawodem plastyk z konserwacją mebli, dekoratorstwem, projektowaniem wzornictwa przemysłowego, ceramiką przemysłową.

Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe. Dla nauczycieli zaplanowano udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przewiduje się również wsparcie doradcze poprzez udział w targach branżowych dla uczniów klas I i kolejnych branżowych szkół zawodowych I-stopnia, którzy rozpoczynają naukę w zawodzie, najczęściej jako młodociani pracownicy.

Natomiast w ramach kampanii świadomościowo-wdrożeniowej promującej kształcenie zawodowe w Opolu zaplanowano konkursy, mające na celu promowanie podejmowania kształcenia w szkołach branżowych. Konkursy w szkołach będą ściśle powiązane z tematyką przygotowania uczniów klas I do wejścia w rolę pracownika. W ramach konkursów zaplanowano nagrody rzeczowe dla uczniów i szkół. Będzie to sprzęt IT i niezbędne materiały dydaktyczne, które będą mogły zostać wykorzystane w klasach I szkół zawodowych (branżowych) przez uczniów.

W celu upowszechniania kształcenia zawodowego zostanie zorganizowana konferencja metodyczno-zawodowa dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych oraz ósmych klas szkół podstawowych. Po konferencji zostanie wydana publikacja zawierająca charakterystykę zawodów deficytowych, scenariusze zajęć zawodowych, nowości IT oraz prognozy kształcenia zawodowego w kolejnych latach.

Więcej szczegółów można uzyskać u Pani Jolanty Włoch (s. 37) lub Pana Remigiusz Janika (s. 19). Osoby zainteresowane są proszone o złożenie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) w sekretariacie szkoły do 26 lutego br.

Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
I ROZSZERZONYM” -  
dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych 
(licea ogólnokształcące i technika)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Oświaty, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, i nauczycielami matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych, zorganizował po raz szósty dla tegorocznych maturzystów cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki.

W imieniu organizatorów Koncertu Charytatywnego „Otwarte Serce” oraz rodziców Sebastianka Wilka pragniemy wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i obecność wszystkim uczestnikom naszej Gali.

❤❤❤❤❤
Szczególne podziękowania za uświetnienie naszego Koncertu profesjonalnymi występami, za wzruszenia i ciekawe aranżacje oraz za niezapomniane show kierujemy do wykonawców:
➡ Duetu – Lukas Gogol & Grzegorz Kuryła,
➡ Roberta Klimka,
➡ Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Roberta Sochy - głównego specjalisty do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i spraw obronnych w Kuratorium Oświaty w Opolu,
➡ Zespołu „Biedronki” z Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach,
➡ Pani Magdaleny Wójcik - Gugulskiej i Opole Youth Choir,
➡ Zespołu z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie,
➡ Absolwentów Ekonomika – Roksany Kopiec, Anety Pierzyny i Janka Korzeńca,
➡ Nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu tworzących Belferband,
➡ Grupy tanecznej nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu,
➡ Zespołu Republic of the Revolution,
➡ Chóru Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu Work in Progress,
➡ Jessici Stellmach i Dominiki Czemeres,
➡ Aleksandra Krajewskiego.

⭐⭐⭐Dziękujemy również Pani Beacie Krywalskiej – Wlazło za przygotowanie oprawy słownej, Natalii Franczyk i Kacprowi Grabnemu za prowadzenie naszej Gali oraz Panu Grzegorzowi Walasikowi i Kamilowi Romankowi za obsługę techniczną Koncertu.

⭐⭐⭐Szczególne podziękowania kierujemy także do Państwa Tymoteusza i Anny Moreli za zdobycie i przekazanie pamiątek klubowych Realu Madryt oraz reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Foto. Katarzyna Sajdych (1A)

Dzisiaj 288 | Wczoraj 588 | Tydzień 1421 | Miesiąc 6461 | Ogólnie 219947

©2019 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu