Szczęśliwy numerek:  

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018:

Ewa Nowak - Kübler (EN)
Język polski
dyrektor

Beata Wiśniewska (BW)
wicedyrektor
Matematyka rozszerzona
Matematyka

Małgorzata Radziszewska (MR)
Rachunkowość
wicedyrektor
Pracownia rachunkowości

Remigiusz Janik (JR)
Pracownia grafiki komputerowej
wicedyrektor
Informatyka
Komputerowe techniki multimedialne

dr Wojciech Aksamit (WA)
Wychowanie fizyczne
Program Sprawni jak Żołnierze jst

Bożena Babulińska - Balawajder (BB)
Koło maturalne wos_jst
Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
Wiedza o społeczeństwie rozszerzona
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Krzysztof Bartnik (KB)
Wychowanie fizyczne

Patrycja Borczyńska  (PB)
Język niemiecki
Język niemiecki rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Język niemiecki dla logistyków
Język obcy w administracji A68

Alicja Buczkowska (BA)
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski rozszerzony
Język angielski

Małgorzata Chalińska (CM)
Religia

Alicja Chraboł (AC)
Język polski
Język polski rozszerzony
Koło maturalne j. polskiego_jst
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia wyrównawcze j.polski_jst

Joanna Cybulka-Chruszcz (JC)
Podstawy grafiki komputerowej
Podstawy procesów poligraficznych
Cyfrowe techniki drukowania

Teresa Danielczok - Demska (TD)
Biologia
Koło ekologiczne_jst

Patrycja Dawid (DP)
Zajęcia z wychowawcą
Nauczanie indywidualne
Analiza gospodarcza
Pracownia ekonomiczna
Pracownia analiz ekonomicznych
Podstawy przedsiębiorczości
Analiza ekonomiczno-finansowa
Ekonomika

Janina Ficek (FJ)
Wychowanie fizyczne

Mariusz Frąckowiak (MF)
Język niemiecki
Nauczanie indywidualne
Język niemiecki dla logistyków
Język obcy zawodowy
Język niemiecki rozszerzony

Joanna Gałęziowska (GJ)
Religia

Barbara Gawłowska (BG)
Matematyka
Matematyka rozszerzona
Koło maturalne matematyki_jst
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia wyrównawcze matematyka_jst

Izabela Gołogórska (IG)
Nauczanie indywidualne
bibliotekarz
Historia

Stanisław Hadyna (SH)
Logistyka w produkcji i dystrybucji
Procesy transportowe w logistyce
Koło logistyczne_jst
Zajęcia z wychowawcą
Jezyk angielski dla logistyków
Planowanie przepływów zasobów i informacji
Pracownia transportowo-spedycyjna

Danuta Hausner (HD)
Pracownia ekonomiczna A36
Nauczanie indywidualne
Podstawy działalności gospodarczej A68

Wiesław Hernes (WH)
Podstawy prawa administracyjnego A68
Podstawy prawa cywilnego A68
Finanse publiczne A68
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Elementy prawa
Prawo i etyka w reklamie
Nauczanie indywidualne
Prowadzenie postępowania w administracji A68
Zajęcia z wychowawcą

Grzegorz Hussak (HG)
Fotografia plenerowa i studyjna
Nauczanie indywidualne
Koło sztuki jst
Pracownia rysunku i liternictwa
Urządzenia fototechniczne
Zasady kompozycji w fotografii

Urszula Izdebska (UI)
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Zajęcia z wychowawcą
K.wiedzy o Polsce i Europie_jst
Koło maturalne wos_jst
Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
Wiedza o społeczeństwie rozszerzona

Marta Jasińska (JI)
Pracownia ekonomiczna A36
Prowadzenie postępowania w administracji A68
Finanse publiczne A68
Podstawy prawa administracyjnego A68
Podstawy prawa cywilnego A68
Podstawy prawa pracy A68

Małgorzata Jaśkiewicz (Ja)
Geografia
Nauczanie indywidualne
Koło geograficzne_jst
Zajęcia z wychowawcą
Przyroda - p.uzupełniający
Geografia rozszerzona

Katarzyna Kaczmarek (KK)
Wynagrodzenia i rozliczenia publicznoprawne A65
Dokumentacja pracownicza A65
Pracownia ekonomiczna A65

Damian Kaźmierczak (Ka)
Technika biurowa
Podstawy działalności gospodarczej A36
Nauczanie indywidualne
Koło wokalne_jst
Pracownia technik biurowych i statystyki
Zajęcia z wychowawcą
Podstawy przedsiębiorczości
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Podstawy ekonomii
Rachunkowość

Małgorzata Kochanowska (KC)
Język angielski
Jezyk angielski dla logistyków
Zajęcia z wychowawcą
Język obcy zawodowy
Język angielski rozszerzony

Tomasz Komuszyński (KT)
Informatyka rozszerzona
Koło informatyczne_jst
Grafika komputerowa
Informatyka

Dariusz Kordek (KD)
Logistyka w gospodarce i administracji
Obsługa jednostek zewnętrznych
Planowanie produkcji i dystrybucji
Pracownia transportowo-spedycyjna
Zajęcia z wychowawcą

Anna Kornek (AN)
Jezyk angielski dla logistyków
Język obcy zawodowy
Język angielski rozszerzony
Nauczanie indywidualne
Język obcy w administracji A68
Język angielski

Edyta Kościelak (EK)
Język polski
Koło maturalne j. polskiego roz. jst
Nauczanie indywidualne
Koło maturalne j. polskiego_jst
Zajęcia z wychowawcą

Danuta Kotyś  (DK)
Język niemiecki dla logistyków
Język niemiecki rozszerzony
Zajęcia wyrównawcze j.niemiecki_jst
Język niemiecki

Karina Koźlik-Wieczorek (KO)
Język niemiecki
Wiedza o kulturze
historia i estetyka fotografii
Koło fotograficzne_jst
Nauczanie indywidualne
Język obcy zawodowy A36
Język niemiecki dla logistyków

Michał Krawiec (KE)
Pracownia komputerowego przygotowania do druku
Pracownia drukowania cyfrowego
Podstawy procesów poligraficznych
Cyfrowe techniki drukowania

Beata Krywalska - Wlazło (BK)
Język polski
Zajęcia wyrównawcze j.polski_jst
Zajęcia z wychowawcą
Koło maturalne j. polskiego_jst
Język polski rozszerzony

Aleksandra Krzak (AK)
Prowadzenie kampanii reklamowej
Organizacja reklamy

Rafał Krzyształowicz (RK)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Program Sprawni jak Żołnierze jst

Marta Kuryło (KM)
bibliotekarz
Chemia rozszerzona
Koło chemii jst
Nauczanie indywidualne
Informatyka
Podstawy optyki
Chemia

Monika Kuźnik (MK)
Język niemiecki

Danuta Łubińska (DŁ)
Zajęcia z wychowawcą
Pracownia technik biurowych i statystyki
Rachunkowość A.36
Pracownia rachunkowości
Podstawy przedsiębiorczości
Rachunkowość
Podstawy ekonomii

Monika Malorny (MM)
Prawo podatkowe A65
System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych A65
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z elementami bhp A65
Podstawy ekonomii A65
Podstawy finansów A65
Wynagrodzenia i rozliczenia publicznoprawne A65

Małgorzata Małysiak (Ma)
Nauczanie indywidualne
Koło filmowe jst
Koło maturalne j. polskiego_jst
Język polski rozszerzony
Język polski
Wiedza o kulturze

Dariusz Masłowski (DM)
Planowanie przepływów zasobów i informacji
Nauczanie indywidualne

Jarosław Matusz (JM)
Język obcy zawodowy A65
Język obcy w administracji A68
Język obcy zawodowy A36
Język angielski rozszerzony
Jezyk angielski dla logistyków
Język angielski

Tymoteusz Morela (MT)
Religia

Marta Nagi (MN)
Projekty multimedialne
Materiały cyfrowe i grafika komputerowa
Urządzenia fototechniczne
Grafika komputerowa
Prowadzenie kampanii reklamowej
Pracownia cyfrowej obróbki obrazu
Pracownia animacji fotograficzno-filmowej
Nauczanie indywidualne

Katarzyna Nawarecka (KN)
Koło sportowe_jst
Wychowanie fizyczne

Beata Nowak (BN)
psycholog

Dorota Nowak (DN)
Koło maturalne matematyki_jst
Matematyka rozszerzona
Matematyka

Janusz Nowak (JN)
Matematyka
Matematyka rozszerzona
Koło maturalne matematyki_jst
Zajęcia z wychowawcą
Matematyka rozszerzona

Krystyna Nowakowska (NK)
Koło reklamy_jst
Pracownia prac biurowych A68
Pracownia sprzedaży produktów i usług reklamowych
Elementy statystyki A68

Jadwiga Opalińska (JO)
Pracownia rozliczeń z ZUS (A65)
Pracownia kadrowo-płacowa (A65)

Lucyna Ożarowska (LO)
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski

Marek Pietruszka (MP)
Geografia
Zajęcia z wychowawcą
Geografia rozszerzona
Koło geograficzne_jst

Anna Podleska (AP)
Rachunkowość A.36
Pracownia rachunkowości
Pracownia analiz ekonomicznych
Obsługa jednostek zewnętrznych
Pracownia technik biurowych i statystyki
Podstawy przedsiębiorczości
Logistyka w gospodarce i administracji
Analiza ekonomiczno-finansowa
Podstawy ekonomii

Ewa Podwysocka (PE)
Język angielski
Zajęcia wyrównawcze j.angielski_jst
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą

Marta Polok (Po)
Język angielski zawodowy
Język angielski rozszerzony
Zajęcia wyrównawcze j.angielski_jst
Nauczanie indywidualne
Język angielski

Irmgarda Pyka (PY)
Wychowanie fizyczne

Małgorzata Rapacz (RM)
Matematyka
Zajęcia wyrównawcze matematyka_jst
Matematyka rozszerzona
K.matematyka rozszerzona _jst
Koło maturalne matematyki_jst
Zajęcia z wychowawcą

Anna Rogowska (RA)
Zajęcia z wychowawcą
Koło logistyczne_jst
Pracownia magazynowa
Logistyka w produkcji i dystrybucji
Zapasy i magazynowanie

Katarzyna Romanowska (KR)
Marketing
Organizacja reklamy
Pracownia rachunkowości
Pracownia ekonomiczna
Pracownia sprzedaży produktów i usług reklamowych
Prowadzenie kampanii reklamowej
Koło reklamy_jst
Zajęcia z wychowawcą

Anna Sewruk (SE)
Pracownia rachunkowości A36

Sławomir Sienkiewicz (SS)
Pracownia transportowo-spedycyjna
Obsługa jednostek zewnętrznych
Planowanie przepływów zasobów i informacji
Procesy transportowe w logistyce
Logistyka w gospodarce i administracji
Logistyka w produkcji i dystrybucji

Adam Skwira (SA)
Język angielski
Nauczanie indywidualne
Język angielski zawodowy
Zajęcia z wychowawcą
Jezyk angielski dla logistyków
Język angielski rozszerzony

Tamara Słodkowska - Tramś (TS)
Zajęcia z wychowawcą
Koło mała firma_jst
Pracownia analiz oraz sprawozdań finansowych i budżetowych A68
Pracownia prac biurowych A68
Pracownia analiz ekonomicznych
Ekonomika

Lidia Stotko (LS)
człowiek w środowisku pracy
Psychologia w komunikacji reklamowej
Koło wolontariatu_jst

Sylwester Strzelec (ST)
Język angielski rozszerzony
Jezyk angielski dla logistyków
Język angielski zawodowy
Zajęcia z wychowawcą
Język obcy zawodowy
Język angielski

Anna Suchińska (AS)
Rachunkowość
Zajęcia z wychowawcą
Pracownia ekonomiczna
Pracownia rachunkowości
Pracownia kadrowo-płacowa (A65)

dr inż. Adam Sudoł (SU)
Pracownia drukowania cyfrowego
Cyfrowe techniki drukowania

Marta Szczubiał-Ryczek (SR)
Zajęcia rewalidacyjne

Jutrzena Szumańska (JS)
Język niemiecki dla logistyków
Język niemiecki

Izabela Szymaniec (IS)
Pracownia rachunkowości A36

Karina Szypelow (KS)
Zajęcia wyrównawcze matematyka_jst
Nauczanie indywidualne
Fizyka
Matematyka

dr Sebastian Taboł (Ta)
Język polski
Nauczanie indywidualne
Etyka_jst
Koło maturalne j. polskiego roz. jst
Zajęcia z wychowawcą
Koło maturalne j. polskiego_jst

Izabela Tkocz (IT)
Zajęcia z wychowawcą
Informatyka rozszerzona
Nauczanie indywidualne
Pracownia projektów multimedialnych
Pracownia grafiki komputerowej
Pracownia komputerowych technik multimed.
Informatyka

Elżbieta Turczyńska (ET)
pedagog

Jarosław Ułamek (JU)
Program Sprawni jak Żołnierze jst
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne

Grzegorz Walasik (GW)
Historia
bibliotekarz
Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
Nauczanie indywidualne

Jolanta Włoch (WJ)
Doradca zawodowy

Piotr Wójcik (PW)
Chemia rozszerzona
Chemiczna obróbka materiałów fotograficznych
Koło chemii jst
Prowadzenie kampanii reklamowej
Marketing
Podstawy chemii fotograficznej

Zofia Zawiślak (ZZ)
Rachunkowość
Pracownia kadrowo-płacowa (A65)
Pracownia ekonomiczna
Pracownia rachunkowości
Koło ekonomiczne_jst
Koło rachunkowości jst

Katarzyna Żukowska (ŻK)
Nauczanie indywidualne
Język obcy zawodowy A65
Zajęcia z wychowawcą
Jezyk angielski dla logistyków
Język obcy zawodowy
Język niemiecki rozszerzony
Język niemiecki

 

Dzisiaj 4 | Wczoraj 77 | Tydzień 4 | Miesiąc 1480 | Ogólnie 416854

©2020 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu