Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
29
Jutro: 
14

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się XXXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXXI edycji: „WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY”.

Pytania testowe będą natomiast odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dotychczasowych trzydziestu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 300 tys. Uczniów. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej (zobacz sylwetki dotychczasowych zwycięzców Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).

 

Kalendarium XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 30 września 2017 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00

8 listopada
2017 r.

Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych) wraz z protokołami

15 listopada
2017 r.

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

do 4 grudnia
2017 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00

12 stycznia
2018 r.

Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami

9 lutego
2018 r.

Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów

do 28 lutego
2018 r.

Zawody III stopnia (centralne)

7 i 8 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady

8 kwietnia
2018 r.

Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród

do 30 czerwca 2018 r.

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) mają formę pisemną, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno formę pisemną, jak i ustną.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w szkołach na terenie całego kraju 8 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 9:00. Kolejny etap zawodów – II stopnia (okręgowy) – odbędzie się 12 stycznia 2018 r. w 17 komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Serocku koło Warszawy.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Jeśli szukasz więcej informacji na temat tegorocznej Olimpiady – wejdź na stronę  http://owe.pte.pl/ 

Przypominamy, że laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Zapisy oraz szczegółowe informacje u pani Zofii Zawiślak i pana Damiana Kaźmierczaka.

Dzisiaj 9 | Wczoraj 51 | Tydzień 173 | Miesiąc 60 | Ogólnie 521168

©2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu