Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
27
Jutro: 
13
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Wydział dla dorosłych

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2018/2019

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2018/2019 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone  przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją - do 17 sierpnia 2018 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe  - 20 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach – 22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 4. Postępowanie uzupełniające - od 23 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 30 sierpnia 2018 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania - odbiór w sekretariacie od 18 sierpnia 2017 r.)

MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW:  sekretariat szkoły, pokój nr 18  (I piętro)

 • poniedziałek -  piątek w godz. 07.30 – 15.30

 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dostępny jest tutaj.

 

Słuchacze kursu będą  zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia, a podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  lub innego równorzędnego
 • świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Dzisiaj 288 | Wczoraj 588 | Tydzień 1421 | Miesiąc 6461 | Ogólnie 219947

©2019 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu