Dlaczego Ekonomik?

Otwieramy drogę do kariery

Możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej

Matura to przepustka na studia wyższe. Możesz kontynuować naukę wybranego zawodu na uczelni wyższej lub wybrać zupełnie inny kierunek kształcenia. Np. zdobywasz tytuł zawodowy - technik reklamy, a studiujesz psychologię, anglistykę lub socjologię.

Wybrałem najlepsze technikum na Opolszczyźnie!
Tutaj nikt nie jest pionkiem.
Każdy ma swój głos.
Michał Kędziora
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Miejsce na Twój ruch

Bezpieczeństwo w przyszłości – to daje nasza szkoła absolwentom

Nauczyciele zarażają swoją pasją do fotografowania, inspirują wokalnie, poetycko, graficznie, filmowo, rozwijają sportowo. Uczniowie także niejednokrotnie wpływają na nauczycielskie pasje. Tak powstaje atmosfera otwartości, tolerancji i wspólnego kreatywnego działania.

Strefa rodzica

Dokumenty szkoły, informacje o Radzie Rodziców…