Dokumenty

Dokumenty regulujące pracę szkoły

Ważne dokumenty szkolne

Tekst z dnia 14 września 2020 r. – zobacz/pobierz dokument

Tekst z dnia 26 listopada 2019 r. – zobacz/pobierz dokument

KLASA WYCHOWAWCA
1a
gr. 1 – technik fotografii i multimediów
gr. 2 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Sylwester Strzelec
1b
gr. 1 – technik ekonomista
gr. 2 – technik programista

Adam Skwira
1c
technik rachunkowości

Beata Klama
1d
technik ekonomista

Izabela Gołogórska
1e
technik reklamy

Mariusz Frąckowiak
1f
technik logistyk

Stanisław Hadyna
2a
gr. 1 – technik programista
gr. 2 – technik fotografii i multimediów

Katarzyna Żukowska
2b
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Monika Kuźnik
2c
technik rachunkowości

Anna Suchińska
2d
technik ekonomista

Anna Podleska
2e
technik reklamy

Patrycja Borczyńska
2f
technik logistyk

Jarosław Ułamek
2g
technik logistyk

Anna Rogowska
3na
gr. 1 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej
gr. 2 – technik ekonomista

Małgorzata Małysiak
3nb
technik rachunkowości

Mariusz Wojas
3nc
gr. 1 – technik fotografii i multimediów
gr. 2 – technik reklamy

Anna Kornek
3nd
gr. 1 – technik logistyk „sprawni jak żołnierze”
gr. 2 – technik logistyk „eurologistyk”

Małgorzata Kochanowska
3se
gr. 1 – technik fotografii i multimediów
gr. 2 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Edyta Kościelak
3sf
gr. 1 – technik ekonomista
gr. 2 – technik rachunkowości

Tamara Słodkowska-Tramś
3sg
technik reklamy

Marta Polok
3sh
gr. 1 – technik logistyk „sprawni jak żołnierze”
gr. 2 – technik logistyk „eurologistyk”

Dariusz Kordek
4a
technik fotografii i multimediów

Piotr Wójcik
4b
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Ewa Podwysocka
4c
technik ekonomista

Małgorzata Rapacz
4d
technik ekonomista

Katarzyna Romanowska
4e
technik organizacji reklamy

Urszula Izdebska
4f
technik logistyk „sprawni jak żołnierze”

Sebastian Taboł
4g
technik logistyk „eurologistyk”

Alicja Chraboł
KlasaZawódLiczba tygodniTermin praktykiUwagi
3na 1Technik grafiki i poligrafii cyfrowej4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w czerwcu
3na 2Technik ekonomista4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w styczniu
3nbTechnik rachunkowości4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w styczniu
3nc 1Technik fotografii i multimediów4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w czerwcu
3nc 2Technik reklamy4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w czerwcu
3ndTechnik logistyk4II sem. (18.04-13.05.2022 r.)Egzamin w styczniu
3se 1Technik fotografii i multimediów4II sem. (14.02-11.03.2022 r.)Egzamin w styczniu
3se 2Technik grafiki i poligrafii cyfrowej4II sem. (14.02-11.03.2022 r.)Egzamin w czerwcu
3sf 1Technik ekonomista4II sem. (14.02-11.03.2022 r.)Egzamin w styczniu
3sf 2Technik rachunkowości4II sem. (14.02-11.03.2022 r.)Egzamin w styczniu
3sgTechnik reklamy4II sem. (14.02-11.03.2022 r.)Egzamin w styczniu
3shTechnik logistyk4II sem. (14.02-11.03.2022 r.) 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami:

 • 07.09.2021 – spotkania z rodzicami klas I i II (godz. 16.30)
 • 22.09.2021 – spotkania z rodzicami klas III-IV poprzez platformę Teams W SZKOLE
 • 17.11.2021 – dla rodziców uczniów wszystkich klas
 • 26.01.2022 – zebranie informujące o ocenach semestralnych
 • 06.04.2022 – zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych oraz informacyjne dla pozostałych klas
 • 08.06.2022 – zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych

Klasy IV:

 • Zakończenie I półrocza dla klas IV – 10 grudnia 2021 r. (jest to ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze)
 • 15.12.2021 r. (środa) – klasyfikacyjna rada pedagogiczna po I półroczu
 • Rozpoczęcie drugiego półrocza – 13 grudnia 2021 r.
 • Wystawienie prognoz ocen ze wszystkich przedmiotów – do 05.04.2022 r. włącznie
 • Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna – 22.04.2022 r. (piątek)
 • Zakończenie roku szkolnego – 29.04.2022 r.

Klasy I – III

 • Zakończenie I półrocza – 21 stycznia 2022 r. (21 stycznia – ostatni dzień wystawiania ocen
  za I półrocze)
 • 24.01.2022 r. (poniedziałek) – klasyfikacyjna rada pedagogiczna po I półroczu
 • Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas I-III – 24 stycznia 2022 r.
 • Wystawienie prognoz ocen ze wszystkich przedmiotów – do 07.06.2022 r. włącznie
 • Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna – 20.06.2022 r. (poniedziałek)
 • Zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022 r.

01.09.2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
02.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek)
12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek)
10.12.2021 r. – zakończenie I półrocza dla klas IV
23.12. – 31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
10.01.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek) część praktyczna egzaminu zawodowego w formule 2017 i 2019
11.01.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) część pisemna egzaminu zawodowego w formule 2017 – klasy IV
21.01.2022 r. – zakończenie I półrocza dla klas I-III
31.01. – 13.02.2022 r. – ferie zimowe
14.04. – 19.04.2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2022 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
02.05.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek)
03.05.2022 r. – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
04.05. 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(matura z j. polskiego)(środa)
05.05.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(matura z matematyki) (czwartek)
06.05. 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(matura z j. angielskiego)(piątek)
09.05. 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(matura z języka angielskiego (p. rozszerzony) (piątek)
17.06.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek)
24.06.2022 r. – zakończenie roku szkolnego dla klas I-III