ekonomia, konkurs, NBP

22.02.2022 r. sprawdź swoją wiedzę

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w szkolnym etapie Konkursu Wiedzy o Podatkach, który zaplanowany został na 22 lutego 2022 r. (w formie testu).  

Test odbędzie się przez komunikator TEAM’s o godz. 12:00 i składać się będzie z 60 pytań jednokrotnego wyboru, tzn. pytania zawierać będą  odpowiedzi a) b) c) z czego jedna będzie poprawna. Test będzie trwał godzinę.

Zakres tematyczny testu będzie obejmował przepisy:

1. Ustawy o doradztwie podatkowym
2. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
3. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
4. Ordynacji podatkowej
5. Ustawy o podatku od towarów i usług

Kolejne etapy konkursu:

Do kolejnego etapu, etapu ustanego, zakwalifikuje się 20 osób z całego województwa, które zdobędą największą liczbę punktów w etapie testowym. Etap ustny planuje się na dzień dniu 7.03.2022 r.  i odbędzie się on w poszczególnych szkołach. Składać się on będzie z 3 pytań, uczeń losuje zestaw 3 pytań, za które komisja może przyznać maksymalnie 9 pkt. Etap ustny wyłoni laureatów, którzy otrzymają I, II i III miejsce.

Zgłoś się do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Kalendarz przeprowadzenia Opolskiego Konkursu uwzględnia możliwość wzięcia udziału Uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, który został zaplanowany:

  • 11 marca br. – część testowa przez – platformę Moodle,
  • 8 kwietnia br.  – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Osoby chętne proszone są o kontakt z Panią Małgorzatą Radziszewską (osobiście pok. 19, poprzez TEAMSA lub e-dziennik) do dnia 17 lutego 2022 r.

Zgłaszając się trzeba podać:  imię i nazwisko,  klasę,  adres e-mail.

 

ZAPRASZAMY!

sortuj według wybranych tagów i kategorii:

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7:30-15:30