Przetargi

Zamówienia publiczne 2022

Opole, 25.03.2022 r.

Przebudowa toalet w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Termin składania ofert: 11.04.2022 r. (poniedziałek)

Postępowanie jest zakończone, umowa z wykonawcą została podpisana.

Zamówienia publiczne 2021

Opole, 05.07.2021 r.

Przebudowa toalet w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Termin składania ofert: 20.07.2021 r.

Postępowanie jest zakończone, umowa z wykonawcą została podpisana.