Start arrow Rekrutacja arrow Rekrutacja - wydział dla dorosłych
Rekrutacja - wydział dla dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.05.2016.
 
Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
12.05.2016.

Termin postępowania rekrutacyjnego:

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

  • Podanie lub wniosek - druk do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj:
  1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  2. Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  3. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr III dla Dorosłych.
  • Świadectwo ukończenia szkoły,
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz Szkoły Policealnej),
  • Dowód osobisty do wglądu.
 
Oferta kształcenia w ZSEk dla dorosłych w roku szkolnym 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
01.02.2016.

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową i nazwą kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

Warunki uzyskania kwalifikacji w zawodzie

Planowany termin rozpoczęcia KKZ

Planowany termin zakończenia KKZ

Kto może być uczestnikiem organizowanego KKZ

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

A.65 + A.36 umożliwia zdobycie zawodu technika rachunkowości

IX/X  2016

 

V/VI  2017

 

- absolwenci  technika ekonomisty („stara podstawa programowa”)

- pozostałe pełnoletnie osoby

 

A.36

Prowadzenie rachunkowości

431103

 

 

Technik   rachunkowości

A.36 + A.35

umożliwia zdobycie zawodu technika ekonomisty

IX/X  2016

 

V/VI  2017

 

- absolwenci  technika ekonomisty lub technika rachunkowości  („stara podstawa programowa”)

- pozostałe pełnoletnie osoby

A.36

Prowadzenie rachunkowości

331403

Technik ekonomista

A.36 + A.65

umożliwia zdobycie zawodu technika rachunkowości

IX/X  2016

 

V/VI  2017

 

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

343101

 

 

Fotograf

A.20 umożliwia zdobycie zawodu fotografa

X/X  2016

XI/XII 2017

 

 

pełnoletnie osoby

 

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

343104

 

Fototechnik

 

A.20 + A25

umożliwia zdobycie zawodu fototechnika

IX/X  2016

XI/XII 2017

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

334306

Technik administracji

umożliwia zdobycie zawodu technik  administracji

IX/X  2016

XI/XII   2017

pełnoletnie osoby legitymujące się średnim wykształceniem

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VI - liceum ogólnokształcące szkoła dająca wykształcenie średnie.

Szkoła Policealna Nr III dla Dorosłych - technik rachunkowości szkoła dająca wykształcenie średnie.

 
Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
17.05.2012.
Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych!!!

ZDOBYWAJ  WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI  Z  NAJLEPSZYMI

Zapraszamy do podwyższania kwalifikacji w szkole z ponad 65-letnią tradycją edukacyjną w opolskim środowisku. Kształcimy na najwyższym poziomie, zapewniamy specjalistyczne zaplecze techno - dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nauka jest bezpłatna!!!