11 uczniów Ekonomika otrzymało tytuł Opolskiego Orła 2020/2021

Finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów zostali nagrodzeni prestiżowym tytułem OPOLSKIEGO ORŁA 2020/2021. Aż 11 uczniów Ekonomika otrzymało ten tytuł, w tym dziesięć w kategorii naukowej i jeden w kategorii artystycznej. 

Wysokie loty uczniów Ekonomika

Nagrodzeni uczniowie: Anna Fiecek (3D), Adam Giera (3G), Anna Gontarz (3C), Adam Kałuża (2F), Mateusz Leśniak (3C), Magdalena Moritz (3D), Andrea Polański (3E), Sebastian Świerc (2F), Dawid Warzocha (4A), Julia Weber (2F), Daria Skiba (2B). 

Wysokie pozycje w konkursach i olimpiadach przedmiotowych to również udział zaangażowanych nauczycieli. Opolskie tytuły przyznano także nauczycielom (opiekunom olimpijczyków): Pani Annie Suchińskiej, Pani Katarzynie Romanowskiej, Pani Karinie Koźlik-Wieczorek, Panu Stanisławowi Hadynie, Panu Dariuszowi Kordkowi, Pani Renacie Peszko. 

Foto. Piotr Wójcik || Na zdjęciu nagrodzeni uczniowie