Technik fotografii i multimediów

Ten kierunek to połączenie fotografii i grafiki komputerowej. Oprócz gruntownej wiedzy na temat fotografii cyfrowej i analogowej, poznasz zasady tworzenia grafiki wektorowej i animacji filmowej. 

Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 100%
Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych 92%

Dla kogo fotografia i multimedia?

Jeżeli interesujesz się fotografią, obróbką zdjęć i tworzeniem grafik – ten zawód jest dla Ciebie. To doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie precyzję oraz jakość wykonywanych zdjęć. W zawodzie technik fotografii i multimediów ważne są: uzdolnienia artystyczne, podzielność uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolność koncentracji uwagi, uzdolnienie techniczne. 

Czego się nauczysz w technikum?

W Ekonomiku poznasz zasady kompozycji obrazu, zagłębisz się w historię fotografii i poznasz zasady rejestracji zdjęć w studio fotograficznym i w plenerze. Z nami wykonasz doskonałe zdjęcie produktowe i wywołasz negatyw w ciemni fotograficznej. Nauczysz się także jak wykonać poprawną obróbkę cyfrową zdjęcia w programie Adobe Photoshop oraz tworzyć ciekawe grafiki w programie Adobe Ilustrator.  

Plan lekcji TECHNIKA FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW - przedmioty zawodowe teoretyczne:

estetyka i historia fotografii, kompozycja obrazu, podstawy fotografii, podstawy chemii fotograficznej, podstawy optyki, materiały cyfrowe i grafika komputerowa, technologie multimedialne, języka angielski zawodowy.

Plan lekcji TECHNIKA FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW - przedmioty zawodowe praktyczne:

fotografia plenerowa i studyjna, pracownia cyfrowej obróbki obrazu, pracownia chemicznej obróbki materiałów fotograficznych, pracownia projektów multimedialnych, projektowanie graficzne, pracownia animacji fotograficzno-filmowej, praktyki zawodowe.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: przygotowanie planu zdjęciowego, rejestracja obrazu, obróbka cyfrowa i chemiczna obrazu, publikowanie obrazu.

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: zakłady fotograficzne, studia graficzne, studia reklamowe, redakcje czasopism, redakcje wydawnictw, podmioty świadczące usługi public relations i inne podmioty wykorzystujące techniki fotograficzne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Możesz także kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Umów się na spotkanie

Kontakt