Strefa rodzica

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Skład zarządu Rady Rodziców:

 1. Jacek Perucki – Przewodniczący Rady
 2. Wioleta Kalczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Dominika Goldberg – Skarbnik
 4. Joanna Kośniewska-Nowak – Sekretarz Rady

KOMISJA REWIZYJNA 

Pani Jagieło-Wojtasik – Przewodnicząca Komisji

Pani Joanna Lichińska-Bożek – Wiceprzewodnicząca Komisji

Pani Justyna Matysek – Sekretarz Komisji

Numer konta Rady Rodziców:

62 1930 1028 3243 0243 3116 0001  (bank BPS)

Adres kontaktowy Rady Rodziców:

Role i zadania Rady Rodziców

1. Uchwala program wychowawczo – profilaktyczny wraz z Radą Pedagogiczną.

2. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

3. Opiniuje zestaw podręczników.

4. Uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział m.in.: w akademiach okolicznościowych, w szkoleniach dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych), uczestniczy w maratonie nocnym oraz zakończeniu roku szkolnego.

5. Zapewnia finansowanie działań ze środków zebranych w formie składek dobrowolnych.
Przykładowe działania związane z wydatkowaniem składek w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu to:

 • stroje sportowe dla zawodników reprezentujących szkołę na zawodach (koszykówka, piłka nożna, siatkówka),
 • wyposażenie salki do samoobrony,
 • zakup drobnych urządzeń sportowych,
 • zakup wody mineralnej dla uczniów na zawody sportowe, koncerty, egzaminy zawodowe,
 • dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy, zawody, olimpiady,
 • zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego i zakończenie szkoły (statuetki, książki, pendrive, itd.),
 • nagroda dla klasy za najwyższą średnią i frekwencję w danym półroczu,
 • dofinansowanie inicjatyw uczniowskich (kąciki szkolne, wystawy, happeningi, projekty),
 • dofinansowanie wyjazdów integracyjnych klas pierwszych,
 • zakup dodatkowych i pomocniczych materiałów dydaktycznych (aparaty fotograficzne, papier fotograficzny, odczynniki do obróbki chemicznej),
 • opłata coroczna za wynajem sali na koncert charytatywny i nagłośnienie,
 • wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w międzynarodowej wymianie uczniów (bilety, autokar, noclegi, wyżywienie),
 • dofinansowanie zakupu klimatyzacji do sali komputerowej,
 • stałe wsparcie finansowe dla Samorządu Uczniowskiego,
 • wsparcie finansowe uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w miarę posiadanych środków).

6. Pomoc w inicjatywie Samorządu Uczniowskiego „Szafka dla każdego ucznia”.

Rodzice zawsze są zapraszani do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami, angażują się w imprezy szkolne i lokalne organizowane przez szkołę, jak np. organizacja koncertów charytatywnych „ Otwarte Serce”. Zebrania przedstawicieli rodziców wszystkich klas odbywają się zazwyczaj trzy razy w roku szkolnym.

Przydatne linki

Dokumenty szkoły

Zobacz

Egzamin maturalny

Zobacz

Egzamin zawodowy

Zobacz

Rekrutacja 2021/2022

Zobacz

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Zobacz