Ranking Perspektywy

Jesteśmy najlepszą szkołą techniczną w województwie. Od wielu lat jesteśmy w pierwszej 20-tce najlepszych techników w Polsce. 

Zdjęcie wykonane podczas uroczystej gali PERSPEKTYWY 2020. Na zdjęciu od lewej: mgr Anna Rogowska, mgr Piotr Wójcik. mgr Ewa Nowak-Kuebler, Agata Krasek, Anna Pryszcz, Andrea Polański
Zdjęcie wykonane podczas uroczystej gali PERSPEKTYWY 2020. Na zdjęciu od lewej: mgr Anna Rogowska, mgr Piotr Wójcik, mgr Ewa Nowak-Kübler, Agata Krasek, Anna Pryszcz, Andrea Polański

RANKING TECHNIKÓW - METODOLOGIA

Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych). Źródłem danych są protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Technika oceniane są według 4 kryteriów.

EGZAMIN ZAWODOWY

30%

METODOLOGIA

Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

MATURA OBOWIĄZKOWA

20%

METODOLOGIA

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych.

MATURA DODATKOWA

30%

METODOLOGIA

Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

OLIMPIADY

20%

METODOLOGIA

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 41 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez MEN.

W 2023 roku w obszarze egzaminów zawodowych EKONOMIK uzyskał najwyższy wskaźnik, który kształtuje się na poziomie 90,18%. Szkoła od kilku lat znajduje się także w prestiżowym RANKINGU OLIMPIJSKIM. Na 200 wyróżnionych szkół średnich (licea i technika razem) w Polsce, Ekonomik znajduje się na 200 miejscu. 

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2023

1. miejsce w województwie opolskim
22. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2022

2. miejsce w województwie opolskim
29. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2021

1. miejsce w województwie opolskim
15. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2020

1. miejsce w województwie opolskim
12. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2019

2. miejsce w województwie opolskim
16. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ekonomik w rankingu Perspektywy

2018

1. miejsce w województwie opolskim
7. miejsce w Polsce

Technika oceniane są według 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.