Wywiadówki

Sprawdź terminy planowanych spotkań z Rodzicami na bieżący rok szkolny 2021/2022

07.09.2021

Spotkania z rodzicami klas I i II (godz. 16.30).

22.09.2021

Spotkania z rodzicami klas III-IV.

17.11.2021

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

26.01.2022

Zebranie informujące o ocenach semestralnych.

06.04.2022

Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych oraz informacyjne dla pozostałych klas.

08.06.2022

Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych.