Pracownicy szkoły

Kadra na najwyższym poziomie. Nauczyciele przedmiotów zawodowych to w większości praktycy. 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Poznaj nas

mgr Ewa Nowak-Kübler – dyrektor naczelny
mgr Beata Wiśniewska – wicedyrektor
mgr Piotr Wójcik – wicedyrektor
mgr inż. Remigiusz Janik – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Poziom nauczania zależy od bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności, zarówno dydaktyczne, jak i pedagogiczne. Wielu jest specjalistami w kilku dziedzinach, a także egzaminatorami zewnętrznymi, pracującymi w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pedagodzy uczący przedmiotów zawodowych współpracują z pracodawcami oraz wyższymi uczelniami. Te działania przekładają się na bardzo wysoką zdawalność na egzaminach maturalnych oraz na egzaminach zawodowych.

0 +
nauczyciele stażyści
0 +
nauczyciele kontraktowi
0 +
nauczyciele mianowani
0 +
nauczyciele dyplomowani
0 +
nauczyciele ze stopniem doktora
0 +
nauczyciele specjaliści

Wychowanie fizyczne

 • Historia

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Wychowanie fizyczne

 • Język niemiecki rozszerzony
 • Język niemiecki dla logistyków
 • Język niemiecki
 • Zajęcia z wychowawcą 2TE
 • Język angielski
 • Język angielski rozszerzony
 • Język polski
 • Zajęcia z wychowawcą 1TE
 • Język polski rozszerzony
 • Finanse przedsiębiorstw EKA.05

 • Pracownia ekonomiczna EKA.05

 • Pracownia ekonomiczna

 • Pracownia kadrowo-płacowa

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Pracownia kadrowo-płacowa

 • Pracownia analiz ekonomiczno-finansowych

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Informatyka

 • Informatyka rozszerzona

 • Grafika komputerowa

 • Podstawy poligrafii

 • Pracownia projektowania graficznego

 • Pracownia druku 3D

 • Techniki drukowania 3D

 • Wychowanie fizyczne
 • Koło sportowe
 • Język obcy w administracji EKA.01
 • Język niemiecki
 • Język niemiecki rozszerzony
 • Język niemiecki dla logistyków
 • Zajęcia wyrównawcze j. niemiecki
 • Obowiązki bibliotekarza

 • Historia i społeczeństwo – p. uzupełniający

 • Historia
 • Pracownia kampanii reklamowej

 • Elementy psychologii w reklamie
 • Tworzenie przekazu reklamowego
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Zajęcia z wychowawcą 4TF

 • Procesy transportowe w logistyce

 • Pracownia transportowo-spedycyjna

 • Język angielski dla logistyków

 • Planowanie przepływów w transporcie

 • Logistyka dystrybucji

 • Podstawy prawa cywilnego AU.68

 • Podstawy prawa pracy AU.68

 • Podstawy prawa administracyjnego EKA.01

 • Pracownia administracyjna EKA.01

 • Zajęcia z wychowawcą 4TC

 • Elementy prawa

 • Informatyka 

 • Pracownia rysunku i liternictwa
 • Zasady kompozycji w fotografii
 • Fotografia plenerowa i studyjna
 • Kompozycja obrazu
 • Plastyka
 • Podstawy fotografii
 • Estetyka i historia fotografii
 • Koło Europa w szkole jst

 • Zajęcia z wychowawcą 3TE

 • Historia

 • Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający

 • Wicedyrektor

 • Informatyka rozszerzona

 • Pracownia grafiki komputerowej

 • Podstawy prawa administracyjnego AU.68

 • Prowadzenie postępowania w administracji AU.68

 • Podstawy prawa administracyjnego EKA.01

 • Podstawy prawa cywilnego EKA.01

 • Pracownia administracyjna EKA.01

 • Zajęcia z wychowawcą 1F

 • Przyroda – p.uzupełniający

 • Geografia rozszerzona

 • Biologia

 • Geografia

 • Kadry i płace z elementami bhp EKA.05

 • Pracownia ekonomiczna EKA.05

 • Matematyka

 • Język angielski

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski dla logistyków

 • Język angielski zawodowy

 • Zajęcia z wychowawcą 2ND

 • Informatyka

 • Podstawy projektowania publikacji
 • Materiały cyfrowe i grafika komputerowa
 • Pracownia grafiki komputerowej
 •  
 • Zajęcia z wychowawcą 2SH

 • Pracownia transportowo-spedycyjna

 • Planowanie produkcji i dystrybucji

 • Planowanie przepływów w transporcie

 • Logistyka produkcji

 • Koło wolontariatu_jst

 • Język angielski

 • Język angielski rozszerzony

 • Zajęcia z wychowawcą 2NC

 • Język angielski

 • Język polski

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Język niemiecki
 • Język niemiecki dla logistyków
 • Cyfrowe techniki drukowania

 • Pracownia drukowania cyfrowego

 • Podstawy procesów poligraficznych

 • Podstawy projektowania publikacji

 • Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej

 • Pracownia projektowania graficznego

 • Podstawy poligrafii
 • Język polski

 • Język polski rozszerzony

 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Koło sprawni jak żołnierze
 • Zajęcia z wychowawcą 1G
 • Chemia rozszerzona

 • Podstawy optyki

 • Fizyka

 • Chemia

 • Język niemiecki

 • Język niemiecki rozszerzony

 • Zajęcia z wychowawcą 1BT

 • Elementy statystyki AU.68

 • Podstawy ekonomii i statystyki EKA.05

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności

 • Pracownia ekonomiczna

 • Pracownia analiz ekonomicznych

 • Kadry i płace

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Podstawy ekonomii i statystyki

 • Pracownia technik biurowych i statystyki

 • Materiały cyfrowe i grafika komputerowa

 • Urządzenia fototechniczne

 • Pracownia projektów multimedialnych

 • Pracownia cyfrowej obróbki obrazu

 • Podstawy fotografii

 • Pracownia projektów reklamowych

 • Wychowanie fizyczne

 • Koło sportowe

 • Dyrektor

 • Język polski

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Psycholog szkolny

 • Język angielski

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski dla logistyków

 • Język obcy zawodowy

 • Wychowanie fizyczne

 • Analiza gospodarcza AU.36

 • Podstawy działalności gospodarczej AU.36

 • Pracownia ekonomiczna AU.36

 • Pracownia rachunkowości EKA.07

 • Pracownia ekonomiczna EKA.07

 • Pracownia ekonomiczna

 • Pracownia rachunkowości

 • Logistyka dystrybucji

 • Pracownia technik biurowych i statystyki

 • Zajęcia z wychowawcą 1TD

 • Język angielski

 • Zajęcia z wychowawcą 3TB

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski dla logistyków

 • Język angielski

 • Zajęcia z wychowawcą 2SG

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski

 • Wicedyrektor

 • Rachunkowość

 • Zajęcia z wychowawcą 3TC

 • Matematyka

 • Matematyka rozszerzona

 • Zapasy i magazynowanie

 • Pracownia magazynowa

 • Logistyka produkcji

 • Zajęcia z wychowawcą 1TG

 • Koło logistyczne

 • Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych EKA.01

 • Pracownia ubezpieczeń społecznych EKA.05

 • Zajęcia z wychowawcą 3TD

 • Ekonomika

 • Organizacja reklamy

 • Pracownia ekonomiczna

 • Pracownia analiz ekonomicznych

 • Kadry i płace

 • Pracownia kadrowo-płacowa

 • Procesy transportowe w logistyce

 • Planowanie przepływów w transporcie

 • Planowanie produkcji i dystrybucji

 • Informatyka

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Geografia

 • Język angielski

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski dla logistyków

 • Ekonomika

 • Pracownia analiz ekonomicznych

 • Podstawy ekonomii i statystyki

 • Pracownia analiz ekonomiczno-finansowyc

 • Pracownia prac biurowych AU.68

 • Pracownia analiz oraz sprawozdań finansowych i budżetowych AU.68

 • Organizacja prac biurowych z elementami bhp EKA.01

 • Analiza finansowa EKA.07

 • Zajęcia z wychowawcą 2SF

 • Człowiek w środowisku pracy

 • Psychologia w komunikacji reklamowej

 • Język angielski

 • Język obcy w administracji EKA.01

 • Język angielski rozszerzony

 • Język angielski dla logistyków

 • Język angielski zawodowy

 • Rachunkowość

 • Pracownia rachunkowości

 • Podstawy ekonomii i statystyki

 • Zajęcia z wychowawcą 1TC

 • Koło rachunkowości

 • Pracownia drukowania cyfrowego

 • Zajęcia rewalidacyjne

 • Język angielski

 • Język polski
 • Zajęcia z wychowawcą 3TF
 • Język polski rozszerzony
 • Koło dziennikarskie
 • Zajęcia wyrównawcze j. polski
 • Etyka
 • Informatyka rozszerzona

 • Grafika komputerowa

 • Projekty multimedialne

 • Pracownia projektów multimedialnych

 • Pracownia projektowania graficznego

 • Podstawy grafiki komputerowej

 • Strony i aplikacje internetowe

 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych

 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 • Pracownia grafiki komputerowej

 • Pedagog szkolny
 • Wychowanie fizyczne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Koło: strzelnictwo

 • Obowiązki bibliotekarza

 • Historia

 • Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający

 • Wychowanie do życia w rodzinie

 • Pracownia projektowania graficznego

 • Pracownia projektów reklamowych
 • Pracownia kampanii reklamowej
 • Wicedyrektor

 • Matematyka

 • Matematyka rozszerzona

 • Doradca zawodowy

 • Matematyka

 • Matematyka rozszerzona

 • Zajęcia z wychowawcą 2NB

 • Język angielski

 • Zajęcia z wychowawcą 2SE

 • Język angielski rozszerzony

 • Koło wokalno-artystyczne  

 • Chemia rozszerzona

 • Organizacja reklamy

 • Identyfikacja wizualna

 • Pracownia animacji fotograficzno-filmowej

 • Prowadzenie kampanii reklamowej

 • Pracownia grafiki komputerowej

 • Podstawy chemii fotograficznej

 • Chemiczna obróbka materiałów fotograficznych

 • Pracownia cyfrowej obróbki obrazu

 • Teoria reklamy

 • Pracownia projektów reklamowych

 • Zajęcia z wychowawcą 1E 

 • Koło reklamy

 • Chemia

 • Rachunkowość AU.36

 • Pracownia rachunkowości EKA.07

 • Koło rachunkowości jst

 • Rachunkowość

 • Pracownia rachunkowości

 • Kadry i płace

 • Pracownia kadrowo-płacowa

 • Rachunkowość

 • Język obcy zawodowy AU.36

 • Język obcy zawodowy  (j. ang.) EKA.05

 • Język niemiecki

 • Język niemiecki rozszerzony

 • Język niemiecki dla logistyków

 • Język angielski

 • Zajęcia z wychowawcą 1AT