Strefa ucznia

Kalendarz szkolny

Kalendarz

Plan lekcji

Plan lekcji

E-dziennik

E-dziennik

E-learning

E-learning

Samorząd Uczniowski

To miejsce na aktywność społeczną, budowanie sieci wsparcia i pomocy, a także inicjowanie, kreowanie i działanie!

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie Ekonomika. Uczniowie wybierają swojego lidera – przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, którego zadaniem jest inicjowanie,  podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

– łączenie społeczności szkoły, wytwarzanie więzi grupowej, budzenie  poczucia wspólnoty, tworzenie atmosfery szkoły, wzbogacanie życia szkoły
i reagowanie na potrzeby uczniów

– kształtowanie postaw odpowiedzialności 
i zaangażowania w sprawy szkoły i środowiska lokalnego

– uczenie się negocjacji, autoprezentacji oraz dążenia do kompromisów

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

–  uczestniczenie w planowaniu pracy szkoły

–  podejmowanie działań oczekiwanych przez społeczność szkolną

–  tworzenie mechanizmów samorządności
i samodyscypliny wśród uczniów

–  diagnozowanie potrzeb uczniów i w oparciu o nie planowanie oraz wdrażanie koniecznych działań

Rola opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

– wspieranie inicjatyw społeczności uczniowskiej

– motywowanie do działania

– budowanie poczucia wartości

– edukowanie, doradzanie i pomoc w organizacji i realizacji zadań

– pośredniczenie w kontaktach z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną

Uczniowie Ekonomika na praktykach zawodowych w Irlandii

poznaj nas

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W każdej sprawie możesz skorzystać z fachowej pomocy w szkole. 

Masz pytanie

Napisz do Nas lub odwiedź przyjazny gabinet psychologa, pedagoga lub doradcy zawodowego
Spotkajmy się

Możesz liczyć na bardzo profesjonalną opiekę i pomoc ze strony naszych niezawodnych pedagogów, psychologa szkolnego lub doradcy zawodowego. Jesteśmy dla Ciebie!