Egzamin maturalny

Matura 2023

Informacje dla zdających

Informacje dla zdających na stronie Centralnej komisji Egzaminacyjnej

Informacje o nr konta i opłacie za egzamin maturalny 2021 – OKE Wrocław

Matura 2015-2022

Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach

Wyniki zdawalności egzaminów maturalnych absolwentów „Ekonomika” zawsze powyżej średniej.

Matura 2022

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 98.9%
Województwo opolskie 78%
Polska 78.3%

Matura 2020

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 96.1%
Miasto Opole 83.3%
Województwo opolskie 75.7%
Polska 73.1%

Matura 2019

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 97.3%
Miasto Opole 89%
Województwo opolskie 81.5%
Polska 80.9%

Matura 2018

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 96%
Miasto Opole 89.2%
Województwo opolskie 82.3%
Polska 79%

Matura 2017

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 96.7%
Miasto Opole 86.9%
Województwo opolskie 79.2%
Polska 76%

Matura 2016

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 93.7%
Miasto Opole 87.7%
Województwo opolskie 77.9%
Polska 85%

Matura 2015

Publiczne Technikum nr 3 w Opolu 93%
Miasto Opole 87.5%
Województwo opolskie 75.5%
Polska 70%