Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Rozwój techniki sprawił, że zawód grafika jest bardzo ceniony. Dlatego, jeżeli mamy odpowiednie zdolności artystyczne i zmysł estetyczny warto rozważyć naukę w tym zawodzie. W szkole pracujemy na programach z pakietu Adobe i Corel. 

 

Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.55 Drukowanie cyfrowe 100%

Dla kogo grafika i poligrafia?

Jeśli projektowanie sprawia Ci przyjemność i lubisz tworzyć grafiki to z pewnością odnajdziesz się na tym kierunku. Proces twórczy zaczyna się najczęściej od dyskusji, wstępnej koncepcji artystycznej. Jeśli chcesz zobaczyć swoje prace na wielkich billboardach, stronach internetowych lub ulotkach to proces przygotowania grafiki do druku lub publikacji internetowej z pewnością będzie ciekawym zadaniem. 

Czego się nauczysz w technikum?

Najważniejszym elementem nauki projektowania jest poznanie środowiska programów graficznych. Będziesz pracował w programach do grafiki rastrowej i wektorowej z pakietu Adobe i Corel. Nauczysz się projektować logo, tworzyć księgę znaku i przygotowywać layout strony internetowej. W Ekonomiku jest także czas na własną twórczość i pracę nad swoim portfolio. Z nami dowiesz się gdzie szukać ciekawych inspiracji, jak tworzyć grafiki żeby przykuwały uwagę. Graficy z naszej szkoły współtworzą elementy wizualne do kampanii reklamowej i startują w wielu konkursach. 

Plan lekcji GRAFIKA - przedmioty zawodowe teoretyczne:

podstawy grafiki komputerowej, podstawy poligrafii, podstawy projektowania publikacji, planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej, cyfrowe techniki drukowania, techniki drukowania 3D, język obcy zawodowy.

Plan lekcji GRAFIKA - przedmioty zawodowe praktyczne:

pracowania projektowania graficznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia druku 3D, pracownia drukowania cyfrowego, praktyki zawodowe.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych, opracowanie publikacji i prac graficznych do druku, przygotowanie publikacji elektronicznych.

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: drukowanie cyfrowe, obróbka druków cyfrowych, planowanie i kontrolowania produkcji poligraficznej, drukowanie i obróbki druków 3D.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa poligraficzne, graficzne i fotograficzne, przedsiębiorstwa zajmujące się drukiem 3D, studia fotograficzne, reklamowe i poligraficzne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Możesz także kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Umów się na spotkanie

Kontakt