Trzy tytuły technika w 5 lat – sztuka wyboru dla ambitnych

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2023/2024

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na danym kursie ma miejsce w miesiącu wrześniu lub styczniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).  KKZ prowadzone są w systemie stacjonarnym, co najmniej 3 dni w tygodniu (najczęściej zajęcia w szkole odbywają się dwa lub trzy dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w sobotę od godz. 08.00)

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

zawód: TECHNIK EKONOMISTA

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

Pobierz wykaz kursów 2023-2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

Podania na kursy przyjmowane są przez cały rok szkolny. W przypadku zebrania wymaganej grupy osób chętnych, kurs uruchamiany jest w miesiącu wrześniu lub styczniu. Szkoła kontaktuje się z osobami, które złożyły podanie (druga połowa sierpnia – w przypadku kursów uruchamianych we wrześniu lub druga połowa grudnia – w przypadku kursów rozpoczynających się w styczniu), podając termin odebrania skierowania na badania lekarskie. Osoba koordynująca kursy w szkole przesyła także informację na temat planu zajęć, terminów i osób prowadzących, spotkania organizacyjnego itp.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (druk do pobrania również w sekretariacie szkoły),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badanie będzie do odbioru w sekretariacie po zakończonym naborze na dany kurs ).

Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły, pokój nr 18 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.00.


Pobierz podanie o przyjęcie

Zwolnienie z części zajęć

Słuchacze kursu będą zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia. Podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub innego równorzędnego świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
  • świadectwa ukończenia liceum profilowanego,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie,
  • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym,
  • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych.

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Pobierz Regulamin KKZ

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz aktualności

Ważne komunikaty, sprawy aktualne, trochę zabawy… Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Ekonomiku.

Rekrutacja 2022-2023

Kierunki nauczania 2022-2023

Sprawdź jakie kierunki otwieramy na rok szkolny 2022-2023Sprawdź