Trzy tytuły technika w 5 lat – sztuka wyboru dla ambitnych

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2022/2023

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). W przypadku braku wymaganej do rozpoczęcia kursu liczby osób, istnieje możliwość uruchomienia takiego kursu także od miesiąca stycznia kolejnego roku.

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

zawód: TECHNIK EKONOMISTA


Pobierz wykaz kursów

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023

UWAGA! Kursy EKA.04 oraz EKA.07 – NABÓR JUŻ JEST ZAKOŃCZONY!.

Obecnie zbierane są podania osób chętnych do udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które rozpoczną się od września 2023 r.  (EKA.05, EKA.07, EKA.01 oraz ewentualnie dodatkowa oferta, którą ogłosimy w miesiącu lutym 2023 r.).

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (druk do pobrania również w sekretariacie szkoły),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania będą do odbioru w sekretariacie od 17 stycznia 2023 r.).

Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły, pokój nr 18 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.00.


Pobierz podanie o przyjęcie

Zwolnienie z części zajęć

Słuchacze kursu będą zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia. Podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub innego równorzędnego świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
  • świadectwa ukończenia liceum profilowanego,
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie,
  • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym,
  • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych.

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Pobierz regulamin

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz aktualności

Ważne komunikaty, sprawy aktualne, trochę zabawy… Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Ekonomiku.

Rekrutacja 2022-2023

Kierunki nauczania 2022-2023

Sprawdź jakie kierunki otwieramy na rok szkolny 2022-2023Sprawdź