Technik programista

Postępująca cyfryzacja na świecie powoduje, że nadal będzie bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Naukę programowania można porównać do nauki zupełnie nowego języka. 

Dla kogo programowanie?

Każdy kod jest sposobem na przekazanie polecenia, które wykona sprzęt. Jeśli marzysz o tworzeniu własnych aplikacji mobilnych, ciekawych rozwiązań internetowych to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W tej profesji najcenniejszy jest ten, kto lubi się uczyć i samodzielnie szukać rozwiązań. Istotna jest także umiejętność pracy w zespole, aktywne słuchanie oraz komunikacja. 

Czego się nauczysz w technikum?

Przede wszystkim nauczysz się tworzyć i administrować strony internetowe. Poznasz zasady tworzenia baz danych i języka zapytań SQL. Będziesz tworzyć, projektować, programować i testować aplikacje webowe, mobilne i desktopowe. Nauczysz się także stosować skryptowe języki programowania (Python, ASP.NET, PHP, JSP). 

Plan lekcji PROGRAMISTY - przedmioty zawodowe teoretyczne:

podstawy informatyki, bazy danych, strony i aplikacji internetowe, podstawy programowania, aplikacje desktopowe i mobilne, aplikacje webowe, język angielski zawodowy.

Plan lekcji PROGRAMISTY - przedmioty zawodowe praktyczne:

tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, tworzenie aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych, praktyka zawodowa.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

 

Tytuł zawodowy – TECHNIK PROGRAMISTA uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: tworzenie i administrowanie stronami internetowymi; tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych; programowanie aplikacji internetowych; tworzenie i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych; projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych; projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI, przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D. 

Możesz także kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Umów się na spotkanie

Kontakt