Czym jest eTWinning?​

to społeczność szkół w Europie

eTwinning to społeczność szkół w Europie gromadząca nie tylko szkoły ale i&nbspprzedszkola. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zapewniając szkołom wsparcie, narzędzia i usługi. eTwinning oferuje również możliwość bezpłatnego i ciągłego rozwoju zawodowego online dla nauczycieli, a co za tym idzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

eTWinning w Ekonomiku

Kto może wziąć udział
w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z&nbspuprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej i nie tylko.
Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki krajów znajdujących się w sąsiedztwie z&nbspUnią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i&nbspUkraina. W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy, a&nbsptakże władza lokalna. W eTwinningu nauczyciele organizują zajęcia i&nbspprojekty dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, wchodzą w relacje, badają, podejmują decyzje, szanują się nawzajem i uczą się umiejętności XXI wieku. Projekty eTwinning angażują każdego członka zespołu.

Z kim można
współpracować?

Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.

Na interaktywnej mapie szkół i nauczycieli dostępnej na oficjalnej stronie programu można odszukać wybraną placówkę i wybranego nauczyciela.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning

1

Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi (narzędzia TIK).

2

Języki obce, które są wykorzystywane do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języków obcych.

3

Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, dzięki czemu lekcje stają się ciekawsze.

Przykładowe formy realizacji projektów eTwinning

Projekty eTwinning przybierają bardzo różne formy. Są&nbspwśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), kilkumiesięczne projekty skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i&nbspdziałaniach.
Tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, a także liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w&nbsptrakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.

Doskonalenie nauczycieli

eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli

Rola ambasadorów eTwinning

Ambasadorzy eTwinning to doświadczeni eTwinnerzy wspierający swoją pracą działalność Krajowego Biura eTwinning w Polsce.

Ich rola opiera się na:

LISTA ambasadorów Ambasadorzy i trenerzy programu eTwinning | eTwinning Polska dostępna tutaj.

Zalety projektów eTwinning

Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę.

Do zalet uczestnictwa w programie eTwinning z pewnością należą:

Odznaki Jakości eTwinning

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony, wysoki poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.
Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.
Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są ‚na bieżąco’ przez cały rok.
Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie, z różnych krajów, otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości, otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku.
Odznaki uprawniają nauczycieli do udziału w konkursach, odpowiednio krajowym i europejskim.

ETwinning w ZSEk

2021

Zaczynamy kolejny projekt
Z Duchem czasu...

marzec 2021
Świat wokół nas się zmienia. Otoczeni nowinkami technologicznymi inaczej patrzymy na rzeczywistość. Reagujemy szybko i adekwatnie. Również szkoła musi dostosować się do obecnych trendów i nauczać z duchem czasu. Projekt pokaże uczniom zmiany związane z&nbspkomunikacją.

Cele projektu to:

"Z duchem czasu..." podsumowanie

czerwiec 2021
Projekt eTwinning Z duchem czasu… był prowadzony przez 4 nauczycieli z trzech szkół. W&nbspcałości został zrealizowany podczas krajowego lockdownu. Dzięki projektowi uczniowie w&nbspciekawy sposób poznali obecny kierunek edukacji związany z nauką zdalną. Mogli razem wspierać się i motywować do wysiłku, do pokonywania codziennych trudności spowodowanych ogólnoświatowym lockdownem. Projekt był okazją do oderwania się od negatywnych skutków izolacji i dał szansę na swobodne spotkania online, dzielenie się swoimi odczuciami i&nbsprefleksjami. Był pozytywną „odskocznią” i napędem do działania. Mimo zdalnego nauczania pokazał, że uczniowie potrafią świetnie współpracować ze sobą, dzieląc się pomysłami i chętnie spotykając się na platformie Teams.

Sukces projektu "Z duchem czasu..."

lipiec 2021

Projekt eTwinning Z duchem czasu… otrzymał odznakę jakości!

2020

2019

Źródło: http://www.etwinning.pl