Technik logistyk

Logistyka wpływa na wszystkie obszary rynku. Absolwenci Ekonomika podejmują studia na uczelniach wyższych i zajmują wysokie stanowiska w firmach transportowych.

Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.32 Organizacja transportu 93%

Czym zajmuje się logistyk?

Logistyk to przede wszystkim osoba, która odpowiada za planowanie, organizowanie i monitorowanie procesów związanych z transportem towarów. Ważnym elementem pracy logistyka jest prowadzenie dokumentacji transportu oraz zarządzanie zapasami w magazynach. 

Czego się nauczysz w technikum?

Nauczysz się posługiwać podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki, transportu i magazynów. Poznasz programy komputerowe do obsługi magazynów. Dowiesz się o nowoczesnych technologiach
identyfikacji, znakowania zapasów oraz nauczysz się dokumentowania procesów transportowych. 

Plan lekcji LOGISTYKA - przedmioty zawodowe teoretyczne:

logistyka w produkcji, zapasy i magazynowanie, logistyka dystrybucji, procesy transportowe w logistyce, usługi logistyczno-transportowe, język angielski dla logistyków.

Plan lekcji LOGISTYKA - przedmioty zawodowe praktyczne:

pracowania magazynowa, planowanie produkcji i dystrybucji, pracownia transportowo-spedycyjna, planowanie przepływów w transporcie, praktyki zawodowe.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK LOGISTYK uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

SPL.01 Obsługa magazynów

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu, monitorowanie poziomu i stanu zapasów, obsługiwanie programów magazynowych, prowadzenie dokumentacji magazynowej, monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

SPL.04 Obsługa transportu

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia dla absolwentów technikum. Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły – dysponujemy bazą pracodawców. 

Możesz także kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Umów się na spotkanie

Kontakt