O szkole

Bądź zawsze dobrze poinformowany.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

Kształcimy młodzież i dorosłych

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

Publiczne Technikum
nr 3

Kształcimy w następujących zawodach:

Czas trwania cyklu kształcenia
Czas trwania cyklu kształcenia
Czas trwania cyklu kształcenia