Boisko ma nowy piasek dzięki Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych

Pan Jerzy Dryja – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Surowców mineralnych przekazał ponad 10 ton drobnego piasku potrzebnego do uzupełnienia materiału na terenie naszego boiska do siatkówki plażowej. 

Dziękujemy w imieniu sportowców!

Sukces sportowców Ekonomika polega na nieustających treningach. Dzięki wsparciu Spółdzielni, nasi sportowcy mogą trenować do kolejnych zawodów, zdobywać kolejne medale. 

Serdecznie dziękujemy!   

Foto. Rafał Krzyształowicz || Trening na boisku do siatkówki plażowej.