Konkurs wiedzy o podatkach rozstrzygnięty

Konkurs Wiedzy o Podatkach

W finale Wojewódzkiego Konkursu o Podatkach, który organizowany był przez Opolski Oddział Izby Doradców Podatkowych brali udział uczniowie z trzech szkół ekonomicznych: Brzegu, Nysy i Opola. Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej (test 60 pytań) oraz części ustnej. 

Z naszej szkoły do finałowej części ustnej zakwalifikowały się trzy uczennice: 

Ostatecznie po części ustnej Julia Huras zajęła drugie miejsce w województwie, zdobywając tytuł laureata. 

Należy dodać, że konkurs wymagał znajomości przepisów kilku ustaw podatkowych, w tym ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawy o podatku VAT, ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym.

 Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników!

sortuj według wybranych tagów i kategorii: