Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zdobądź indeks na wymarzoną uczelnię i nie tylko…

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.

Zawody  XXXVI OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

Zawody I stopnia (szkolne) prestiżowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się   9 listopada 2022 r. 

OWE jest trudną  olimpiadą, w którym uczestnicy często muszą wykazać  się szczegółową wiedzą o współczesnej gospodarce wykładaną dopiero studentom na uczelniach wyższych.

Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowały się następujące osoby:

Damian Kryska 4f

Mateusz Król 4a

Bartosz Drobisz 3c

Adam Kałuża 4f