2021/2022

Rekrutacja

Do Publicznego Technikum nr 3 w Opolu

Rekrutacja do ZSEk

BIEŻĄCE INFORMACJE

WPROWADŹ SAMODZIELNIE swoje osiągnięcia i SPRAWDŹ liczbę punktów, jaką uzyskasz w procesie rekrutacyjnym.

Kandydacie, możesz samodzielnie wprowadzić swoje osiągnięcia i sprawdzić liczbę punktów, które uzyskasz w procesie rekrutacyjnym. Osiągnięcia będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty.

Aby wprowadzić osiągnięcia należy zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym https://opolskie.edu.com.pl/, w bocznym menu kliknąć pozycję Arkusz osiągnięć, a następnie w prawym panelu kliknąć przycisk Zmień.

Po wypełnieniu arkusza osiągnięć i po kliknięciu w menu bocznym pozycji Punktacja, kandydat może sprawdzić szacunkową liczbę punktów, którą uzyskał dla oddziałów znajdujących się na jego liście preferencji.

Więcej informacji o wprowadzaniu wyników można znaleźć w podręczniku dla kandydata: podręcznik kandydata

Punkt rekrutacyjny otwarty jest codziennie w godzinach od 8.30 do 15.30

Zapraszamy kandydatów w celu złożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz odebrania skierowania na badania do lekarza medycyny pracy.

System rekrutacyjny

17 maja 2021 r. rusza elektroniczny system naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Nie zwlekaj, to jest...

...czas na TWÓJ RUCH

Terminarz rekrutacji

Zobacz w kolejnych krokach, co musisz zrobić, by dołączyć do naszej społeczności.

1.

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku, w tym ewentualna zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna).

UWAGA! Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru.

2.

od 17 maja 2021 r. do  26 czerwca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

3.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

4.

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

5.

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.

22 lipca 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.

23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

8.

02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” do Publicznego Technikum nr 3

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Przyspiesz proces rekrutacji.

Pobierz i wypełnij wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Ekonomicznych z systemu rekrutacyjnego. Zapoznaj się z regulaminem.
Rekrutacja nie jest trudna.