Stypendium szkolne w okresie 2022/2023

W związku z obowiązywaniem Uchwały nr XXXIX/775/21 Rady Miasta Opola z dnia 29.04.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola Dz.U.Woj.Opolskiego poz.1272) informujemy, że uczniowie/rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 (pok. nr 5) w okresie                           

od 1 lipca 2022 r. do 15 września 2022 r.

Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie.

Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.

W roku szkolnym 2022/2023 należy potwierdzić w szkole fakt, że świadczeniobiorca jest uczniem danej szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4005970, 77 4005982, 77 4005983 lub na stronie internetowej:

https://www.mopr.opole.pl/index.php/strefa-klienta/81-strefa-klienta/stypendium-szkolne-zasilek-szkolny

Formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

https://www.mopr.opole.pl/index.php/strefa-klienta/81-strefa-klienta/stypendium-szkolne-zasilek-szkolny

Godziny pracy sekretariatu

Uwaga! W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 8.00-14.30. Komisja rekrutacyjna pracuje w sali nr. 2 w godzinach 8.00-16.00 zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Czytaj więcej...