Tag: Wsparcie

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Dobry Start”

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej

Czytaj więcej...