Wojewódzki Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

15 marca 2023 r.

„Projekt realizowany z NBP w ramach edukacji ekonomicznej”

 

Dnia 15 marca 2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce, skierowanego do uczniów  szkół podstawowych. Galę finałową prowadziło mini przedsiębiorstwo z klasy 2b i 2d  E&P Company, funkcjonujące w szkole pod kierunkiem Pani T. Słodkowskiej- Tramś.  Przedstawiło zgromadzonej publiczności  świetne przedstawienie pt. „Romeo i Julia” . Uroczystość umilały także wspaniałe występy muzyczne i taneczne uczniów.

Celem konkursu było przede wszystkim promowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło 238 uczniów.   W rywalizacji finałowej zmagali się uczniowie z następujących  szkół naszego województwa:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marka Prawego w Jemielnicy
 • Publicznej Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego  w Komprachcicach
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu

Finał konkursu składał się z dwóch etapów:

 • Wszyscy uczestnicy finału rozwiązywali test on-line  sprawdzający wiedzę ekonomiczną objętą tematyką Konkursu.
 • Uczestnicy, którzy najlepiej wypadli w części testowej (6 uczniów), przedstawiali  swoje prezentacje multimedialne, na jeden wybrany przez siebie temat:
 1. Czy warto oszczędzać w warunkach inflacji?
 2. Rola i zadania NBP.
 3. Skutki gospodarcze COVID 19.

Po zsumowaniu wyników z obu części finału zwycięzcami IX edycji Konkursu zostali:

1 miejsce : Aleks Kołodziejczyk z  PSP Nr14 w Opolu

2 miejsce : Konrad Piechota z PSP Nr20 w Opolu

3 miejsce:  Tymon Kasperski z PSP Nr1 w Opolu

4 miejsce:  Marcin Opioła z PSP NR14 w Opolu

5 miejsce : Michał Wojtasik z PSP Nr8 w Opolu

6 miejsce:  Marcin Mozgała z PSP Nr14 w Opolu

Nagrodzono  także te szkoły, w których do I etapu konkursu przystąpiło  najwięcej uczestników :

 • Publiczną Szkołę  Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach,
 • Publiczną Szkołę Podstawową Nr2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
 • Publiczną Szkołę Podstawową Nr14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce...

To cykliczny konkurs dedykowany dla uczniów klas siódmych i ósmych organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej mający na celu upowszechnianie wiedzy o ekonomii przez dotarcie do jak najszerszego grona młodych odbiorców.

Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce – projekt realizowany z NBP w ramach edukacji ekonomicznej.

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 2023

 

Program Finału IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości
i Wiedzy o Gospodarce

15 marca 2023 r.

9:15 – 10:00Rejestracja uczestników, możliwość sprawdzenia prezentacji na komputerze w auli szkolnej.
10:00 – 10:20Rozpoczęcie Konkursu, przywitanie gości.
10:30 – 11:15Finaliści Konkursu rozwiązują test.
Dla opiekunów finalistów i gości przewidziano w tym czasie poczęstunek powiązany z wymianą doświadczeń.
11:15 – 11:45Poczęstunek dla uczniów.
11:45 – 12:15Program artystyczny.
12:15 – 12:30Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.
12:30 – 13:30Prezentacje finałowe.
13:30 – 13:45Przerwa kawowa.
13:45 – 14:15Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród, pożegnanie uczestników finału i zaproszenie do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Tematy prezentacji multimedialnych na finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu wybierają jeden z trzech tematów multimedialnej prezentacji:

Kryteria formalne oceny pracy finałowej:

1. Projekt finałowy (prezentacja multimedialna) musi składać się z maksymalnie 15 slajdów wykonanych w formacie PowerPoint 2003 lub nowszym.

2. Oprócz wersji elektronicznej zapisanej na nośniku informacji (np. płyta CD lub pendrive) każdy uczestnik przywozi ze sobą także wersję papierową (wydrukowane slajdy – pojedyncze, spięte lub zszyte)

3. Projekt finałowy musi posiadać:

a) stronę tytułową zawierającą następujące informacje:

– tytuł projektu,

– imię i nazwisko autora projektu,

– nazwę szkoły autora projektu,

– imię i nazwisko opiekuna ucznia.

b) bibliografię.

4. Praca finałowa musi być pracą samodzielną ucznia, powinna być estetyczna i czytelna, z użyciem czcionki nie mniejszej niż 14.

Lista finalistów IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

15 marca 2023 r.

LpNazwisko i imięIlość pkt.Nazwa szkoły
1Sośniak Franciszek

23

PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
2Piechota Konrad20PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego W Opolu
3Buczek Tomasz19PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
4Brzozowski Kacper19PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
5Czernecki Aleksander19PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
6Jaskóła Paweł19PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
7Klimas Kinga19PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha
8Brzeziński Michał18PSP nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
9Wołczyk Antoni18PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
10Kasperski Tymon17PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
11Kołodziejczyk Aleks17PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
12Pabisz Tymoteusz17PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego W Opolu
13Pędzik Radosław17PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
14Senchuk Sviatoslav17PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
15Czoch Michał16PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
16Jesse Lilianna16PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
17Kaczmarczyk Tadeusz16PSP nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
18Mateja Julia16PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
19Mazgała Marcin16PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
20Miążek Lena16PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
21Opioła Marcin16PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
22Sajdak Kinga16PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
23Skrobarczyk Leonard16PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
24Walotek Tosia16PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
25Żukowski Dawid16PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
26Abramek Arkadiusz15PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
27Kafel Szymon15PSP Nr 28 im. Św. Wojciecha
28Kołodziej Milena15PSP nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
29Kostrzewa Adam15PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
30Kosztowniak Monika

15

PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego W Opolu
31Król Natalia15PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
32Leszczyńska Anna15PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
33Mederska Ewa15PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
34Strzelczyk Wiktoria15PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 15
35Wojtasik Michał15

PSP nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7:30-15:30