Wojewódzki Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce...

To cykliczny konkurs dedykowany dla uczniów klas siódmych i ósmych organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej mający na celu upowszechnianie wiedzy o ekonomii przez dotarcie do jak najszerszego grona młodych odbiorców.

VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2021

Szczegółowe informacje na temat konkursu podane są w Regulaminie Konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa opolskiego. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej z województwa opolskiego, który zgłosi swój udział w Konkursie poprzez swoją szkołę.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ).

Formularz należy odesłać pocztą (zeskanowany) na adres mailowy szkola@ekonomik.opole.pl lub faksem (77 454 44 54) do dnia 15 września 2021 r.

Zestawy pytań testowych na etap szkolny zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację I etapu w szkole, podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej do 20 września 2021 r.  

Po eliminacjach szkolnych wypełnione zestawy pytań muszą być odesłane na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 43 lub dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 24 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto prosimy o dołączenie do przesyłki protokołu sporządzonego po zakończeniu I etapu Konkursu oraz zgody rodziców uczestników (ZAŁĄCZNIK 2) oraz zgody nauczyciela – opiekuna uczestników (ZAŁĄCZNIK 3).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap – na poziomie szkoły – 22 września 2021 r. 

Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testowej (test wielokrotnego wyboru). Na rozwiązanie testu przeznaczonych będzie 40 minut.

  • II etap – finał wojewódzki – 20 października 2021 r.

W pierwszej części finału wojewódzkiego Konkursu zakwalifikowani uczestnicy będą pisać test – 25 zadań testowych wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu przeznaczonych będzie 40 minut.

W drugiej części finału zakwalifikowani uczniowie będą prezentować przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne z wybranego przez nich jednego z trzech tematów konkursowych.

  1. Nagrody dla laureatów i finalistów Konkursu:
    nagrody za zajęcie 1-3 miejsca: tablety, aparaty fotograficzne lub karty prezentowe na zakup w/w nagród
    nagrody za zajęcie miejsca 4-6: karty prezentowe na zakup książek
  2. Nagrody dla wszystkich pozostałych finalistów.
  3. Nagrody dla szkół z największą liczbą uczestników w I etapie Konkursu: drukarka do komputera lub aparat fotograficzny lub karta prezentowa na zakup w/w nagród
  4. Nagrody dla opiekunów z najaktywniejszych szkół: karty prezentowe na zakup książek 

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7:30-15:30