Wojewódzki Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce...

To cykliczny konkurs dedykowany dla uczniów klas siódmych i ósmych organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej mający na celu upowszechnianie wiedzy o ekonomii przez dotarcie do jak najszerszego grona młodych odbiorców.

Program Finału VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

20 października 2021 r.

9:15 – 10:00 Rejestracja uczestników, możliwość sprawdzenia prezentacji na komputerze w auli szkolnej.
10:00 – 10:20 Rozpoczęcie konkursu. Przywitanie gości.
10:30 – 11:15 Finaliści Konkursu rozwiązują test. Dla opiekunów finalistów i gości przewidziano w tym czasie poczęstunek powiązany z wymianą doświadczeń.
11:15 – 11:45 Poczęstunek dla uczniów.
11:45 – 12:15 Program artystyczny.
12:15 – 12:30 Ogłoszenie wyników I etapu konkursu.
12:30 – 13:30 Prezentacje finałowe.
13:30 – 13:45 Przerwa kawowa.
13:45 – 14:15 Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród, pożegnanie uczestników finału i zaproszenie do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Tematy prezentacji multimedialnych finału VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

20 października 2021 r.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu wybierają jeden z trzech tematów multimedialnej prezentacji:

Kryteria formalne oceny pracy finałowej:

 1. Projekt finałowy (prezentacja multimedialna) musi składać się z maksymalnie 15 slajdów wykonanych w formacie PowerPoint 2003 lub nowszym.
 2. Oprócz wersji elektronicznej zapisanej na nośniku informacji (np. płyta CD lub pendrive) każdy uczestnik przywozi ze sobą także wersję papierową (wydrukowane slajdy – pojedyncze, spięte lub zszyte)
 3. Projekt finałowy musi posiadać:
  1. stronę tytułową zawierającą następujące informacje:
   1. tytuł projektu,
   2. imię i nazwisko autora projektu,
   3. nazwę szkoły autora projektu,
   4. imię i nazwisko opiekuna ucznia.
  2. bibliografię
 4. Praca finałowa musi być pracą samodzielną ucznia, powinna być estetyczna i czytelna, z użyciem czcionki nie mniejszej niż 14.

Lista finalistów VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

20 października 2021 r.

Lp.Imię i nazwisko Ilość pkt. Nazwa szkoły
1Jan Tuszakowski 24 PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
2Maciej Maciejewski 23 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
3Katarzyna Kołacha 21 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
4Piotr Mandela 21 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
5Karolina Mannsfeld 21 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
6Magdalena Nocoń 21 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
7Alicja Pieniążek 21 PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
8Weronika Waluś 21 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
9Oliwia Jagusz 20 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
10Dawid Knapik 20 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
11Emily Mrugała 20 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
12Nikola Hendel 19 PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
13Aleksander Magacz 19 PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
14Marek Majer 19 PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
15Julia Woźnica 19 PSP nr 20 im. Księcia Jana Dobrego W Opolu
16Julia Fietz 18 PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
17Franciszek Hellmann 18 PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
18Julia Kawecka 18 PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
19Hanna Trabuć 18 PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
20Bartosz Błaszkiewicz 17 PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
21Krzysztof Haider 17 PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
22Nikola Kampa 17 PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
23Dobrochna Kantorowicz 17 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
24Amelia Łopianiak 17 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
25Jakub Obstoi 17 PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
26Marceli Wolak 17 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
27Kalina Graf 16 PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
28Karolina Grabowska 16 PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
29Tadeusz Kaczmarczyk 16 PSP nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
30Franciszek Krupnik 16 PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
31Julia Macina 16 PSP nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
32Emilia Malosek 16 PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
33Dawid Piestrak 16 PSP Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
34Bartosz Sajdak 16 PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
35Dominika Trinczek 16 PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy
36Paweł Wilczyński 16 PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu

VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2021

Szczegółowe informacje na temat konkursu podane są w Regulaminie Konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa opolskiego. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej z województwa opolskiego, który zgłosi swój udział w Konkursie poprzez swoją szkołę.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ).

Formularz należy odesłać pocztą (zeskanowany) na adres mailowy szkola@ekonomik.opole.pl lub faksem (77 454 44 54) do dnia 15 września 2021 r.

Zestawy pytań testowych na etap szkolny zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację I etapu w szkole, podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej do 20 września 2021 r.  

Po eliminacjach szkolnych wypełnione zestawy pytań muszą być odesłane na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 43 lub dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 24 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto prosimy o dołączenie do przesyłki protokołu sporządzonego po zakończeniu I etapu Konkursu oraz zgody rodziców uczestników (ZAŁĄCZNIK 2) oraz zgody nauczyciela – opiekuna uczestników (ZAŁĄCZNIK 3).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap – na poziomie szkoły – 22 września 2021 r. 

Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testowej (test wielokrotnego wyboru). Na rozwiązanie testu przeznaczonych będzie 40 minut.

 • II etap – finał wojewódzki – 20 października 2021 r.

W pierwszej części finału wojewódzkiego Konkursu zakwalifikowani uczestnicy będą pisać test – 25 zadań testowych wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu przeznaczonych będzie 40 minut.

W drugiej części finału zakwalifikowani uczniowie będą prezentować przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne z wybranego przez nich jednego z trzech tematów konkursowych.

 1. Nagrody dla laureatów i finalistów Konkursu:
  nagrody za zajęcie 1-3 miejsca: tablety, aparaty fotograficzne lub karty prezentowe na zakup w/w nagród
  nagrody za zajęcie miejsca 4-6: karty prezentowe na zakup książek
 2. Nagrody dla wszystkich pozostałych finalistów.
 3. Nagrody dla szkół z największą liczbą uczestników w I etapie Konkursu: drukarka do komputera lub aparat fotograficzny lub karta prezentowa na zakup w/w nagród
 4. Nagrody dla opiekunów z najaktywniejszych szkół: karty prezentowe na zakup książek 

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7:30-15:30